Seuraamme kauppatieteilijöiden työttömyystilannetta

Suomessa on tällä hetkellä noin 2 941 työtöntä kauppatieteilijää (31.10.2017).

Kokoamme tietoa kauppatieteilijöiden työttömyydestä useista eri lähteistä. Omia lähteitä ovat vuosittainen palkkatasotutkimuksemme ja jäsenrekisterimme. Muista lähteistä seuraamme työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-toimistojen todellisiin asiakastietoihin. Lisäksi seurataan niiden jäsenten määrää ja osuutta, jotka ovat KOKO-työttömyyskassan tuensaajia.