Pääaineena tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmä tieteet keskittyvät oppimaan miten elektronisen liiketoiminnan järjestelmät toimivat, ja mitä tulee ottaa huomioon elektronista liiketoimintaa suunniteltaessa. Laajat taloustieteelliset opinnot ovat osa suoritettavaa tutkintoa.

Digitaalisen median suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijoille valmiuksia toimia digitaalisen median käyttöön ja käytönsuunnitteluun sekä digitaalisten sisältöjen tuottamiseen ja hallintaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä, julkisessa hallinnossa, viestinnässä ja koulutuksessa.

Järjestelmäkehitys-suuntautumisvaihtoehdossa puolestaan tutustutaan tietojärjestelmien kehittämiseen, käyttöön ja arviointiin organisatorisesta, ihmiskeskeisestä ja teknisestä näkökulmasta.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi