Osaamisen laajuus ja monipuolisuus tohtoreiden valtteja työllistymisessä

(Tutkimus julkaistu helmikuussa 2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt selvityksen tohtoreiden työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Selvitystyössä laadittiin kehittämisehdotuksia työllistymisen parantamiseksi.

Tohtorien osaaminen hyödynnettävissä olevana yhteiskunnan pääomana korostuu työn luonteen muuttuessa yhä enemmän verkostomaiseksi. Esimerkiksi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa olevat tohtorit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita teollisuudelle. Yritykset rekrytoivat mieluiten tohtoreita, jotka tuovat uusinta osaamista ja ongelmanratkaisua monialaisiin ongelmiin.

Jatkokoulutuksen toteutus työelämän näkökulmasta vaihtelee yliopistojen välillä ja yliopistojen sisällä. Haasteena on, ettei uravalmennusta koeta edelleenkään erityisen merkityksellisenä tohtorikoulutuksessa.

Naistohtoreilla työttömyys ja työttömyysjaksot ovat hieman yleisempiä kuin miestohtoreilla. Miestohtorit työskentelevät naistohtoreita todennäköisemmin yksityisellä sektorilla.

Opintojen ensisijaisella rahoitusmuodolla on myös selvä yhteys työllistymiseen. Apurahalla tutkintonsa rahoittaneet tohtorit työllistyvät selvityksen aineiston mukaan selvästi huonommin kuin ne tohtorit, jotka olivat palvelusuhteessa yliopistoon, saivat rahoituksen tutkijakoulun kautta tai rahoittavat opintonsa palkkatyöllä.

Tohtorikoulutettujen määrä Suomessa on kasvanut huomattavasti viimeisen 25 vuoden aikana muun muassa 1990-luvulla käynnistyneen tohtorikoulutuksen kehittämistyön tuloksena. Suomessa valmistui vuonna 2014 yhteensä 1 869 tohtoria.

Tohtorit työllistyvät korkeakoulutetuista parhaiten, vaikka tohtorien työttömyys on noussut 2000- ja 2010-luvuilla selvästi nopeammin kuin muiden koulutusasteiden työttömyys. Tohtoreiden työllistymisaste vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen oli vuosina 2009-2012 peräti 96 prosenttia. Eniten työttömiä tohtoreita oli 2015 luonnontieteellisillä, teknillistieteellisillä ja humanistisilla aloilla.

Lue koko raportti

_________________________________________

Kyselyyn osallistui yhteensä 1808 tohtoria, joista 224:llä oli kauppatieteellinen koulutus. Suhteessa muihin vastaajiin kauppatieteen tohtoreiden työttömyysprosentti oli hieman keskiarvoa pienempi.

Kyselyyn vastasi lisäksi 357 jatko-opiskelijaa.

Selvitys toteutettiin haastatteluilla, sähköisellä kyselyllä ja ohjausryhmän keskustelutilaisuudella. Selvitys on toteutettu elo-joulukuussa 2015.

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi