Tulospalkkaus sitouttaa tavoitteisiin

Ekonomeista hieman yli puolet kuuluu tulospalkkajärjestelmien piiriin. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä ekonomeista 67 prosentilla on tulospalkkaus.

Tulospalkkaus lyhyesti:

  • Peruspalkkausta täydentävien, aikaansaannoksiin sidottujen organisaatiokohtaisten palkkaustapojen kokonaisuus.
  • Esimerkiksi tulos- ja voittopalkkiot, synteettiset optiot, voitonjakoerät sekä erilaiset osakepohjaiset järjestelmät.
  • Urakka- ja palkkiopalkat eivät ole tulospalkkaa, vaan peruspalkkaa.

Tulospalkkauksen oltava läpinäkyvää

Tulospalkkauksessa tärkeää on järjestelmän läpinäkyvyys ja selkeys. Ylimmän johdon palkkio on sidottu yrityksen menestykseen, jota mitataan usein kaikkien seurattavissa olevalla osakekurssilla.

Ryhmäperusteisella tulospalkitsemisella on henkilöstölle rahallisen merkityksen lisäksi symbolista merkitystä. Palkitseminen yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta lisää yhteenkuuluvuutta ja motivoi.

Mitä lähemmin tulospalkkiotavoitteet liittyvät työhön, sitä selvemmin ne vaikuttavat suoritukseen. Tulospalkkauksella olisikin oltava selkeä yhteys organisaation strategiaan.

Onnistuneen palkitsemisjärjestelmän ominaisuudet

  • Palkitseminen on selkeää: ihmisen on ymmärrettävä, että hänen työpanoksellaan on merkitystä.
  • Palkitsemisen elementtejä on riittävästi: monimutkainen ja muutaman prosentin ansiotason nousun antava järjestelmä ei motivoi.
  • Kestävä palkitseminen: palkitsemisjärjestelmän on oltava pitkäkestoinen ja sen on vietävä organisaatiota eteenpäin.

Katso mihin sitoudut

Palkitsemisjärjestelmissä on usein paljon tulkinnanvaraa. Esimerkiksi osakepohjaisissa järjestelmissä kysymyksiä herättää usein osakkeiden lunastushinta ja sen määrittely.

Mahdolliset ongelmat ilmenevät usein silloin, kun työntekijä on lähdössä yrityksestä. Osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä saattaa sisältää pitkän osakassopimuksen, jossa voi olla kilpailukieltosopimus. Työntekijä voi joutua maksamaan jäljellä olevat työsuhdeauton leasingmaksut, jos hän jättää yrityksen kesken auton leasingkauden.

Ota yhteyttä

Palkkaneuvonta

Varaa puhelinaika tai lähetä soittopyyntö ura@ekonomit.fi.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.