Kuvituskuva

“Yrittäjätyöryhmässämme halutaan nollatoleranssia huonolle työkyvystä huolehtimiselle. Omasta työkyvystä ja osaamisesta pitää huolehtia. Se on ratkaisevan tärkeää toiminnan jatkuvuudelle”, sanoo Suomen Ekonomien kehitysjohtaja Anja Uljas.

Suomen Ekonomien jäsenistä lähes joka kymmenes toimii joko pää- tai sivutoimisena yrittäjänä. He ovat tyypillisesti asiantuntijayrittäjiä omilla liiketoimintaosaamisensa alueilla esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnissa ja tilintarkastuksessa.

Kyselystä ilmenee myös, että sivutoimisesta yrittäjyydestä on monelle tullut vakiintunut toimintatapa, joka mahdollistaa lisäansioiden hankkimisen. Toisaalta sivutoiminen yrittäjyys voi olla ensi askel kohti päätoimista yrittäjyyttä

Oman osaamisen kehittämiseen ekonomiyrittäjät käyttävät keskimäärin viisi päivää vuodessa. Panostus on samaa luokkaa kuin Suomen Ekonomien palkansaajajäsenillä. Yritysten koon kasvaessa osaamisen kehittämiseen käytettiin vähemmän aikaa. Joka kymmenes vastaaja sanoi, ettei hän käytä yhtään päivää vuodessa omaan kehittymiseensä.

Verotukseen liittyvät asiat nousivat kyselyssä esiin vahvasti myös avoimissa vastauksissa. Kolme viidestä halusi verokannustimia, joilla tuettaisiin työllistävien yritysten toimintaa, kasvua ja investointeja. Vajaa puolet vastaajista halusi alentaa yrittäjien kokonaisverotusta keventämällä ansiotuloverotusta.

Kooste kyselyn tuloksista