Jäseneksi OPH:n työelämätoimikuntiin (ent. tutkintotoimikunta)? 

Oletko työssäsi tekemisissä liiketalouden, kaupan alan tai muiden näyttötutkintojen kanssa? Kiinnostaako sinua työskentely näyttötutkinnoista vastaavassa kansallisessa toimikunnassa?

Nyt on aika hakea työelämätoimikuntien jäseniksi 1.1.2018 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Työelämätoimikunnat (ent. tutkintotoimikunnat) ovat lakisääteisiä elimiä, joiden asettamisesta vastaa Opetushallitus. Suomen Ekonomit etsii jäsenistöstään kiinnostuneita jäseniä erityisesti liiketalouden ja kaupan alalla työskenteleviin toimikuntiin.

Työelämätoimikuntien tehtävänä on:

  • osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla ja tekemällä tarvittaessa vierailukäyntejä näyttöympäristöihin sekä tuottamalla vuosittain tietoa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta
  • antaa pyynnöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmista
  • osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen tekemällä Opetushallitukselle aloitteita toimialansa tutkintorakenteen tai tutkintojen perusteiden kehittämiseksi sekä antamalla lausunnon toimialansa tutkintoja koskevasta tutkintorakenteen muutosesityksestä ja tutkinnon perusteluonnoksesta
  • käsitellä tutkintokoulutuksen opiskelija osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt
  • hoitaa muut Opetushallituksen määräämät erityistehtävät

Järjestöillä on mahdollisuus asettaa toimikuntiin ehdokkaita, jotka edustavat kuhunkin näyttötutkintoon liittyviä työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Toimikunnat seuraavalle kaksivuotiskaudelle ovat:

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta
Elintarvikealan työelämätoimikunta
Esittävien alojen työelämätoimikunta
Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta
Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämätoimikunta
ICT-alan työelämätoimikunta
Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta
Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta
Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta
Kuljetusalan työelämätoimikunta
Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta
Liiketoiminnan AT työelämätoimikunta
Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta
Liiketoiminnan PT työelämätoimikunta
Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta
Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta
Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta
Maaseutuelinkeinojen työelämätoimikunta
Matkailualan työelämätoimikunta
Media-alan työelämätoimikunta
Metsäalan työelämätoimikunta
Palvelulogistiikan työelämätoimikunta
Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta
Puutarha-alan työelämätoimikunta
Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta
Ravitsemisalan työelämätoimikunta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta
Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta
Taideteollisuusalan työelämätoimikunta
Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta
Talotekniikan työelämätoimikunta
Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta
Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta
Teollisuuden työnjohdon, teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön työelämätoimikunta
Terveysalan työelämätoimikunta
Tulkkauksen työelämätoimikunta
Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta
Yrittäjyysalan työelämätoimikunta

 

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu sähköpostitse Suomen Ekonomien koulutuspolitiikan asiantuntijalle Mika Parkkarille tai Suvi Erikssonille viimeistään 30.10.2017 (mika.parkkari@ekonomit.fi tai suvi.eriksson@ekonomit.fi). Ilmoitathan, mistä toimikunnasta olisit kiinnostunut. Kerro myös muutamalla rivillä, minkä roolin (työnantaja, työntekijä, opettaja, itsenäinen ammatinharjoittaja) osaamista ja minkälaista muuta osaamista voisit toimikunnan työhön tuoda.

Lisätietoja: koulutuspolitiikan asiantuntija Mika Parkkari (mika.parkkari@ekonomit.fi, puh. 040 080 2145).