Tarkastelemme ekonomielämää ja koulutusta.

Suomen Ekonomit tutkii työelämää, palkkoja ja ekonomikoulutuksen laatua

Suomen Ekonomit teettää tutkimuksia ja selvityksiä ekonomikoulutuksen laadusta, ekonomien työelämästä ja palkkauksesta, ekonomiurasta, työttömyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä Suomen Ekonomit ry:sta itsestään toiminnan kehittämiseksi. Suomen Ekonomit selvittää myös muun muassa ekonomien työhyvinvointia, ekonomien ja kylterien uratoiveita ja nais- ja miesekonomien palkkaeroja.

Tutkimustietoa käytetään Suomen Ekonomien palveluissa esimerkiksi palkkaneuvonnassa sekä työmarkkinatoiminnassa ja koulutuspolitiikassa ekonomien etujen ajamiseksi. Tietoa kerätään koko ekonomiyhteisön – myös ekonomiyhdistysten ja opiskelijayhteisöjen – käyttöön.

Suomen Ekonomit tarjoaa laadukasta tietoa yliopistoille kauppatieteellisen koulutuksen laadusta, opiskelijapalautteesta ja opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään.

Lisäksi Suomen Ekonomit tekee kyselyitä eri aiheista ja kerää palautetta järjestämistään tilaisuuksista ja koulutuksista.

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi