Töitä enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika voi olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Laki on pakottavaa lainsäädäntöä, joten työntekijä ei voi sopia toisin, vaikka itse kokisi jaksavansa tehdä pidempää päivää. Työaikalaki koskee kaikkia työntekijöitä, myös esimiehiä ja asiantuntijoita. Ainoastaan yritysten ylin johto on työaikalain ulkopuolella. Esimerkiksi esimiehenä toimiminen ei siirrä ketään työaikalain ulkopuolelle.

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia, että työmäärä mitoitetaan vastaaman sovittua työaikaa. Mikäli välillä on tehtävä pidempää päivää, tulee tämä korvata lain edellyttämällä tavalla korotettuina tunteina. Työaikalain mukaan ylityö eli yli 8 tuntia vuorokaudessa tehtävä työ tulee korvata kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla korotettuna ja sen jälkeen 100 prosentilla korotettuna. Tästäkään työntekijä ei voi lain mukaan sopia toisin.

Työaikalain tehtävänä on suojella työntekijöitä, olivatpa nämä sitten toimihenkilöitä, asiantuntijoita tai esimiehiä. Ensisijaista on siis työmäärän mitoittaminen kohtuulliseksi niin, että työtehtävät pystytään hoitamaan normaalin työajan rajoissa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee ylityö korvata työaikalain mukaan korotettuina tunteina.

Asiantuntijoista ja esimiehistä suuri osa tekee ylitöitä joko omasta halustaan tai pakon sanelemana. Pahimmassa tapauksessa ylitöitä ei kirjata tai työaikakirjanpitoa ei ole lainkaan. Työnantaja on vastuussa työajan seuraamisesta ja siitä, että työaikakirjanpito on ajan tasalla. Työnantajan lisäksi vastuuta on myös meillä kaikilla muun muassa huolehtimalla siitä, että leimaamme tai merkkaamme työtunnit todellisen työajan mukaan.

Lue lisää:

Ylityö

Harmaa työ

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.