Työaikapankki

Työaikapankki on vapaaehtoinen järjestely, jossa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata.

Työaikapankin käyttöönotosta ja ehdoista paikallinen sopimus

Työaikapankin tarkoituksena on edistää yritysten ja työyhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä sekä henkilöstön yksilöllisten työaikatarpeiden huomioonottamista. Työaikapankin käyttöönotosta ja ehdoista tehdään yritys- tai työpaikkakohtainen paikallinen työaikapankkisopimus. Sopimuksen työntekijöitten puolelta voi allekirjoittaa henkilöstöryhmän luottamusmies tai -valtuutettu.  

Työaikapankkisopimuksessa sovitaan, ketkä kuuluvat sopimuksen piiriin, mitä eriä pankkiin voidaan siirtää, milloin vapaat voidaan pitää ja miten niistä ilmoitetaan, talletettavien ja vapaana otettavien tuntien enimmäismäärät ja mahdollisesti kertymä- ja tasoittumisjaksot. Lisäksi sovitaan työntekijän työaikapankkiin liittymisestä, siitä eroamisesta sekä työaikapankkisopimuksen päättämismenettelystä.

Työaikapankkeja ja niiden lainsäädäntöä on kehitetty kolmikantaisesti hallituksen sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken jo 2000-luvun alusta. Työaikapankkien yleistyminen on ollut hidasta, vaikka järjestelmää käyttäneiden yritysten kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä niin työnantaja- kuin työntekijäpuolella.