Työturvallisuuslaki vaatii selvitystä työaikojen vaaratekijöistä

Työturvallisuuslaki muuttui 1.6.2013. Nyt työajat rinnastetaan laissa samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet. Lakimuutoksen mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus.

Miten toimia työpaikalla:

  • Tarkista onko työpaikallasi tehty työaikojen vaarojen ja haittojen arviointi.
  • Mikäli arviointia ei ole tehty tai siinä ei ole työaikoja ymmärretty laajasti, ota asia puheeksi työnantajan kanssa. Työnantajalla on lakisääteinen velvoite selvittää työajoista johtuvat vaarat ja haitat sekä eri henkilöstöryhmien työhön sidottu aika
  • Selvittäkää ja kirjatkaa nykyiset epäterveet käytännöt: matkustaminen, työhön sidonnaisuus, jatkuvat ylityöt jne.
  • Pohtikaa konkreettisia keinoja, joilla työajoista aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää. Mahdollisia keinoja ovat mm. työn uudelleen-organisointi ja resursointi palautumista tukevat arjen käytännöt (sähköpostiliikenteen aikatauluttaminen, matkojen jälkeisten päivien palautuminen, työsähköpostin poissaoloviestit) varsinaisen työajan ulkopuolella teetettävien töiden kirjaaminen ylitöiksi säännöllinen työn määrän ja työajan suhteen arviointi esimerkiksi kehityskeskusteluissa.
  • Varmistakaa, että kaikki sitoutuvat yhdessä muutoksiin.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.