Työajan kirjaaminen on esimiestyön väline

Ekonomit ahkeroivat pitkiä päiviä. Yhdessä alaisten ja esimiesten kanssa sovitut pelisäännöt auttavat paitsi jaksamaan ja viihtymään töissä, niin ennen kaikkea organisaatiota menestymään ja houkuttelemaan parhaat osaajat.


Työhyvinvointiin ja henkilöstöön panostaminen on hyvä investointi. Vuonna 2011 parhaiksi työpaikoiksi valitut yritykset tahkosivat hyvää tulosta. Samaan aikaan kun yritysten tulokset vähenivät noin 15 prosenttia, nostivat parhaat työpaikat tulostaan lähes saman verran. Kun samana vuonan monissa yrityksissä vähennettiin väkeä, loivat parhaat työpaikat tuhat uutta työpaikkaa lisää.

Työhyvinvointiin panostamisesta onkin tullut kilpailuvaltti kun kilpaillaan osaavista tekijöistä.

Todellinen työaika paljastaa mitä tehdään

Työajan kirjaaminen on väline sekä omaan työhön että esimiestyöhön. Työntekijöiden työajan seuranta kuuluu työnantajan velvollisuuksiin työaikalain mukaisesti.

Kun työajoista pidetään kirjaa, nähdään mihin usein kuullut puheet liiasta työtaakasta perustuvat ja tehdäänkö työpaikalla työaikana oikeita asioita. Samalla nähdään kunkin todellinen työnmäärä. Näin voidaan päästä käsiksi siihen mistä ylityöt johtuvat ja tehdäänkö jotakin turhia asioita sekä ovatko työt organisoitu hyvin.

Esimiehellä on myös vastuu alaistensa jaksamisesta ja että työn kuormittavuus on kohdillaan. Siinäkin työaikojen seuraaminen on hyvä väline.

Kunnon perehdytys kannattaa

Huomiota on hyvä kiinnittää uuden työntekijän kunnolliseen perehdytykseen. Näin varmistutaan, että työ tehdään oikein ja että uusi työntekijä tekee oikeita asioita. Siten työn kuormittavuus vähenee heti alkuunsa ja työ on uudellakin tehokkaampaa.

Työhyvinvoinnista ja työn kuormittavuudesta pitäisi puhua säännöllisesti – silloinkin kun ongelmia ei ole. Esimerkiksi kehityskeskustelut ovat hyvä paikka keskustella asiasta.

Työpaikoilla on hyvä sopia yhdessä, kuinka matka-aika ja asiakastilaisuudet korvataan ja esimerkiksi pitääkö työpaikalla olla heti aamusta, jos on tullut töistä myöhään illalla kotiin.

Ota yhteyttä

Työnantajaneuvonta

p. +35820692923

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)