Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot -kurssi -kyltereille

Työelämä- ja esimiesvalmiuksien korkean paikan leiri & etumatkaa työnhakuun ja työelämän neuvottelutilanteisiin!

Järjestämme yhteistyössä yliopistojen kanssa kyltereiden ja nuorten ekonomien tarpeisiin ja toiveisiin räätälöityjä Esimiehen ja asiantuntijan työelämäkursseja.

Kahden päivän tehokurssi antaa konkreettisia toimintatapoja asiantuntijan ja esimiehen kohtaamiin työelämätilanteisiin ja antaa vastauksia mm.

  • Kuinka menestyä työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa?
  • Miten erottua työnhaussa ja mistä oma ura urkenisi?
  • Miten olla itsevarmempi ja vahvempi työuran alkumetreiltä lähtien?
  • Miten toimia esimiehenä työyhteisön tyypillisissä haastetilanteissa?
  • Miten ymmärtää yhteiskunnassa käytävää keskustelua työmarkkinoista ja niiden kiistakysymyksistä? Ja miksi näitä on tärkeä ymmärtää?

Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Kurssilla työskennellään paljon myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kurssi sopii jokaiselle kylterille, joka haluaa kehittää omia työelämä- ja uravalmiuksiaan, kehittyä asiantuntijana ja esimiehenä sekä hioa työnhakukuntoaan. Kouluttajina toimivat juuri ekonomien valmentamiseen erikoistuneet uraekspertit, työoikeuden asiantuntijat sekä työmarkkinaninjat.

Hyväksytystä suorittamisesta myönnetään opintopiste tai kaksi sekä kurssitodistus! Edellytyksenä näille on läsnäolo sekä kurssitehtävien suorittaminen.

Tulevat kurssit, alustava aikataulu:

Vaasan yliopisto: marraskuu 2019
Aalto yliopisto: joulukuu 2019
Jyväskylän yliopisto: tammikuu 2020
Tampereen yliopisto: helmikuu 2020
Turun yliopisto: maaliskuu 2020