Työelämässä puhutaan paljon joustavuudesta. Mistä silloin oikeastaan puhutaan?

Joustavuus voi tarkoittaa tarkoittaa työoloihin liittyviä joustoja, erilaisia tapoja tehdä työtä organisaatiossa. Toisaalta voidaan puhua henkilökohtaisesta tavasta suhtautua työelämän tilanteisiin ihan arkipäiväisellä tasolla. Sanalla voidaan myös tarkoittaa resilienssiä eli muutosjoustavuutta, ihmisten ja yhteisöjen kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa, kohdata häiriöitä ja kriisejä ja palautua niistä.

Lue työpsykologi Maaret Punton vinkit, miten voit kehittää omaa resilienssiäsi.

Joustavuus vs. epävarmuus

Parhaimmillaan joustavuus työelämässä on sitä, että sekä työnantaja että työntekijä joustaa tarvittaessa. Kun työtä on paljon, työntekijä voi joustaa tehtävistään tai työajastaan. Yhtä lailla työnantaja suosii joustavia työjärjestelyjä esim. etätyön, joustavien työaikojen tai joustavien vapaajärjestelyjen kautta.

Joustavuus on myös mielen joustavuutta – jälleen sekä työntekijän että työnantajan mielen. Miten teemme asioita nyt ja miten tulevaisuudessa? Pidämmekö kiinni periaatteista, jotka ovat jo vanhentuneet vai tarkastelemmeko tapojamme uusin silmin, pudotamme pois turhat mallit ja otamme käyttöön uusia, entistä paremmin toimivia tapoja? Ajattelemmeko samalla tavalla kuin viime vuonna tai viisi vuotta sitten vai löydämmekö ajatteluumme uusia näkökulmia esim. avoimen keskustelun myötä?

Joustavuuden kääntöpuoli on epävarmuus. Jos joustavuus tarkoittaakin sitä, että työelämän pelisääntöjä ei ole tai ne vaihtelevat tilanteen, henkilön tai mielialan mukaan, epävarmuus valtaa alaa ja työteho heikkenee. Jos työsuhteen jatkuvuudesta ei ole tietoa tai työnantaja on jatkuvasti epävarma työntekijöiden sitoutumisesta, ei parhaita tuloksia varmastikaan synny.

Aihetta avoimeen keskusteluun

Joustavuus on siis aihe, josta työpaikalla on hyvä keskustella.

  • Mitä meillä tarkoittaa joustavuus?
  • Mitä toivomme työntekijöinä ja mitä työnantajana?
  • Miten varmistamme, että kaikista ulkoisista vaikuttajista huolimatta, meidän työyhteisössämme epävarmuuden määrä olisi minimisään?

Tilaa mielekkyydelle

Lue Valtaamon blogista, miten voimme jokainen vaikuttaa työelämän joustavuuteen omalta osaltamme mm. tarkastelemalla työpaikkamme käytänteitä.