Fyysisen kunnon lisäksi on hyvä pitää huolta myös henkisestä kunnosta ja aivokunnosta.

Myönteisyys luo hyvinvointia

Myönteiset tunteet laajentavat ajattelua ja asenteita, lisäävät tarkkaavaisuutta ja parantavat oppimista. Myönteisiä tunteita kokevat ihmiset asettavat itselleen korkeampia tavoitteita. Hyvällä mielellä ollessa helppo uskoa omiin kykyihin. Myönteisyys ei tarkoita väkisin ylläpidettyä positiivisuutta, vaan taitoa nähdä kaikissa asioissa mahdollisuudet.

Kyky ajatella uudella tavalla ja löytää ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin liittyy asenteeseen eli tapaan ajatella ja kohdata erilaiset tilanteet. Ajattelutapaa ja asennetta voi kehittää analysoimalla eri tilanteissa mihin voit vaikuttaa, mistä voit päättää ja mitkä asiat eivät ole sinun vaikutusmahdollisuuksiesi piirissä.

Kiinnitä huomiosi aivokuntoon

Nykyajan työelämässä – tai ylipäätään elämässä – aivomme kuormittuvat aiempaakin enemmän mm. kiireen ja median tuomien ärsykkeiden vuoksi. Aivojen kunnosta voi kuitenkin pitää huolta hyvin yksinkertaisilla tavoilla.

  • Sulje silmät hetkeksi tai katsele muutama minuutti kaukaisuuteen, ulos ikkunasta.
  • Lähde pienelle kävelylle kesken työpäivän tai arjen askareiden. Viisi minuuttiakin auttaa aivojasi!
  • Kuuntele rentouttavaa musiikkia tai etsi itsellesi sopivaa Mindfulness tai meditaatio kuten kansainvälisesti palkittu HeadSpace-sovellus.
  • Ota nokoset! Työterveyslaitoksen tutkija Mikko Härmä antaa vinkit virkistäviin päiväuniin.

Fyysinen kunto on hyvinvoinnin perusta

Fyysinen toimintakyky parantaa psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sillä on yhteys itseluottamukseen. Fyysisesti aktiiviset ihmiset hallitsevat stressin paremmin kuin vähän liikkuvat.

Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia myös mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Liikunta parantaa mielialaa ja torjuu masennusta.

Kroppa ja nuppi kuntoon!

Tutustu Työterveyslaitoksen Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon -sivustoon ja testaa  itsesi kuntolaskurilla.