Vuosilomalakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Vuosilomalain perusteella on oikeus lomaan. Jos työsuhteessa sovelletaan työ- tai virkaehtosopimusta, siinä voi olla vuosilomalaista poikkeavia määräyksiä lomaoikeuksista.

Lomaraha tai lomaltapaluuraha

Lomarahan tai lomaltapaluurahan maksaminen eivät ole lakisääteisiä, vaan niiden maksaminen perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin, työpaikkakohtaisiin sopimuksiin tai työntekijän omaan työsopimukseen. Lomarahan tai lomaltapaluurahan maksaminen kannattaa tarkistaa soveltuvasta työehtosopimuksesta tai työnantajalta työsuhdetta solmittaessa.

Muita vapaita

Vapaata töistä voi saada myös opintovapaan ja vuorotteluvapaan ajaksi. Vuosilomastaan voi myös säästää säästövapaita pidettäväksi varsinaista lomakautta myöhemmin.