Voit käyttää ura-ankkureita uravalintojasi ja nykyistä työtäsi punnitessasi. Aseta ura-ankkurit tärkeysjärjestykseen – yleensä yksi tai kaksi ankkuria nousee ylitse muiden.

Ovatko tärkeimmät ankkurisi sopusoinnussa työ- ja elämäntilanteesi kanssa? Mitä paremmin tunnistat ankkurisi, sitä selkeämmin voit tähdätä keskeisille osaamisalueillesi ja parhaiten sinulle sopiviin uramahdollisuuksiin.

Asiantuntijapätevyys

Asiantuntijat ovat erityisen motivoituneita tietyntyyppistä erityisosaamista vaativan työn tekemiseen.

Asiantuntijat saavat tyydytystä voidessaan käyttää erityislahjakkuuttaan.

Urakehitys ei välttämättä ole hierarkkista ylenemistä, vaan esimerkiksi nykyiseen tehtävään sisältyvän vastuun laajenemista.

Esimiespätevyys ja johtaminen

Esimiestyyppejä kiinnostaa muiden ihmisten johtaminen.

Haluavat edetä organisaatiossa sellaiselle tasolle, jolla he pääsevät vaikuttamaan ja tekemään päätöksiä.

Arvostavat osaamista ja kokemusta eri toiminnoista ja aloilta, jotka antavat yleisjohtajan pätevyyden.

Itsenäisyys

Voimakas tarve toteuttaa asioita omalla tavallaan ja olla itseohjautuvia.

Työ saa sisältää selkeästi asetettuja tavoitteita, mutta toimintavapauden niiden saavuttamiseksi tulee olla suuri.

Työsuhteen turvallisuus

Mikäli turvallisuus on ihmisen päämotiivi, se on useimmiten hallitseva tekijä läpi työelämän ja rajaa uravalintoja.

Työpaikaksi valitaan vakavaraisia yrityksiä, joissa ovat turvatut työsuhde- ja muut edut.

Paikkakuntaan sitoutuminen

Yksi laji turvallisuusmotiivia ja -ankkuria on paikkakuntaan sitoutuminen, jolloin tietyltä alueelta ei olla valmiita muuttamaan ainakaan pysyvästi pois.

Yrittäjyys

Yrittäjyysorientoituneet hakevat omaa polkuaan ja haluavat luoda ja rakentaa.

Voivat menestyä myös toisen palveluksessa organisaatiossa, jossa heille riittää luovia haasteita ja todellista valtaa toimia sisäisen yrittäjän tavoin.

Palvelu ja omistautuminen

Haluavat toteuttaa työssään itselle tärkeitä arvoja ja ”parantaa maailmaa”.

Toivovat, että heidän työtään arvostetaan, sen merkitys näkyy ja he saavat työstään tunnustusta.

Aito haasteellisuus

Haasteellisuus on tärkein eteenpäin ajava voima.

Haasteellisuusorientoitunut siirtyy haasteesta toiseen ja etsii jatkuvasti yhä vaikeampia pulmia voitettavakseen.

Tärkeää on, että työssä on jatkuvasti mahdollisuus kehittyä ja testata itseään.

Elämänalueiden tasapaino

Elämäntyylin ollessa päämotiivi, ei ura ole elämän tärkein asia.

Haluaa organisoida työnsä ja uransa niin, että ne ovat sopusoinnussa yksityiselämän kanssa.

Haluaa työltään joustavuutta ja on myös itse valmis joustamaan.

Käsitteen ura-ankkuri on luonut yhdysvaltalainen professori Edgar H. Schein