Aseta palkkapyyntö kohdalleen työnhaussa

Hanki hyvät taustatiedot, kun asetat palkkapyyntöä työnhakutilanteessa. Usein palkkapyyntö merkitään jo työhakemukseen. Silloin on hyvä olla käytössä kaikki mahdollinen tieto alan palkkatasoista ja työnantajan palkkapolitiikasta.

Jäsenpalvelun Palkkatutkasta voit tarkistaa, että palkkapyyntösi on oikeassa haarukassa. Myös uravalmentajamme sparraavat palkkapyynnön määrittelyssä.

Kun työnhaku etenee, palkka nousee keskusteluun ennemmin tai myöhemmin. Palkkapyyntöä kannattaa perustella tehtävien vaativuuden, sitovuuden ja kokemuksen mukaan.

Varmista nämä ennen kuin puhut kuukausipalkasta

 • Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita tässä tehtävässä on ja miten niitä seurataan?
 • Miten itsenäinen tehtävä on, millainen tulosvastuu, kenelle raportoidaan?
 • Mihin palkkaus perustuu, mikä sen rakenne on?
 • Millainen mahdollinen bonus- tai tulospalkkausjärjestelmä tehtävässä on käytössä?
 • Millainen tulosvastuu on, mistä vastataan itsenäisesti, kenelle raportoidaan?
 • Mitä muuta palkkaan ja työaikaan sisältyy? Työajan seuranta, joustava työaika, korvataanko matkustukseen käytetty aika, entä ylityöt?
 • Millaisia luontoisetuja työnantaja tarjoaa, esimerkiksi auto, puhelin, ruoka, terveyspalvelut?
 • Onko alallasi ylemmille toimihenkilöille voimassa oleva työehtosopimus?Jos alallasi ei ole työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille, sinun pitää neuvotella itse myös niissä sovittavista asioista.

Varmista, että tiedät nämä, jos tehtävääsi ei sovelleta työehtosopimusta

 • Milloin palkkoja korotetaan, kuinka usein ja millä periaatteilla (Esimerkiksi yleisen linjan mukaan joka lokakuun alusta)?
 • Maksetaanko lisiä?
 • Korvataanko ylityöt?
 • Mitä mahdollinen kiinteä ylityökorvaus tarkoittaa?
 • Kuinka monta työtuntia sen oletetaan vastaavan?
 • Kuinka usein kiinteän ylityökorvauksen suuruus tarkistetaan?
 • Korvataanko työasioissa matkustamiseen käytetty vapaa-aika?
 • Maksetaanko lomarahat?
 • Kuinka vanhempainvapaan korvaukset määräytyvät?
 • Onko palkallinen mahdollisuus hoitaa sairasta lasta kotona?