Pienen lapsen hoitamiseen tarkoitettuja hoitovapaita ovat alle 3-vuotiaiden lasten kotihoitoon tarkoitettu hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitoa varten.

Hoitovapaalla voi hoitaa lasta kotona

  • Työntekijällä on oikeus hoitovapaaseen lapsensa tai muun taloudessa vakituisesti asuvan lapsen hoitoa varten, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
  • Vapaan voi ottaa joko isä tai äiti, mutta molemmat vanhemmat eivät voi olla samanaikaisesti hoitovapaalla. Hoitovapaan ajalta maksetaan kotihoidon tukea.
  • Kunta voi lisäksi maksaa kotihoidon tuen saajalle kuntalisää.
  • Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua.

Osittaisella hoitovapaalla yhdistyy työ ja kodinhoito

  • Vanhemmalla on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen koululaisen toisen lukuvuoden loppuun asti.
  • Mikäli lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, osittaista hoitovapaata voi pitää kolmannen lukuvuoden loppuun saakka.
  • Työpäiväänsä lapsen hoidon vuoksi lyhentävälle vanhemmalle maksetaan osittaista hoitorahaa.
  • Molemmat vanhemmat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät kuitenkaan samanaikaisesti.
  • Esitys hoitovapaasta on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Tilapäinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitamiseksi

Alle kymmenvuotiaan lapsen vanhemmilla on oikeus lapsen äkillisesti sairastuessa saada tilapäistä hoitovapaata tarpeen mukaan neljä työpäivää lapsen hoidon järjestämistä varten yhtä sairausjaksoa kohti.