Pakottava perhesyy

  • Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätön hänen perhettään kohdanneen ennalta arvaamattoman sairauden tai onnettomuuden vuoksi.
  • Poissaolosta ja sen syystä tulee ilmoittaa työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

  • Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä.
  • Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.
  • Työhön paluusta kesken sovitun vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken.
  • Jos siitä ei voi sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta.
  • Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.