Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, joiden kesto on pääsääntöisesti sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiin. Äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan ajalta maksetaan työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa.

Äitiysvapaa on ensimmäinen perhevapaa

 • Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Voit itse valita, koska aloitat äitiysloman. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.
 • Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää (6 arkipäivää viikossa) eli noin 4 kuukautta.
 • Kun äitiysvapaasi alkaa, saat Kelalta äitiysrahaa. Jos saat äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi.
 • Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua.

Vanhempainvapaalla hoidetaan vauvaa

 • Äitiysvapaan jälkeen joko isä tai äiti voi jäädä lapsen kanssa 158 arkipäivää (6 arkipäivää viikossa), eli noin puoli vuotta, kestävälle vanhempainvapaalle.
 • Vapaan voi jakaa isän ja äidin kesken.
 • Lapsi on noin 9 kuukautta, kun vanhempainraha päättyy.
 • Jos lapsia syntyy kerralla useampi kuin yksi, vanhempainvapaata jatketaan 60 arkipäivää.
 • Myös adoptiolapsen vanhemmilla on oikeus perhevapaaseen, jos lapsi on hoitoonottamishetkellä alle 7-vuotias.

Isyysvapaa on isän vapaa

 • Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa (6 arkipäivää viikossa).
 • Isä voi olla isyysvapaalla yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa eli esimerkiksi lapsen syntymän yhteydessä.
 • Loput isyysvapaapäivät voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut.
 • Isyysvapaan voi pitää kerralla tai jaksoissa.
 • Isyysvapaat on pidettävä viimeistään siihen mennessä, kun lapsi on 2 vuotta.
 • Kela maksaa isyysvapaan ajalta isyysrahaa. Jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa isyysvapaan ajalta, maksetaan isyysraha työnantajallesi.
 • Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, tulee siitä ilmoittaa viimeistään kuukausi etukäteen.