Palkkakartoitus selvittää palkat tehtävittäin

Palkkakartoitus on tasa-arvosuunnitelman lakisääteinen osa. Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, tekemään tasa-arvosuunnitelman.

Palkkakartoituksen tulee:

 • Kattaa kaikki henkilöstöryhmät, mukaan lukien määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät.
 • Ottaa huomioon tehtävien luokitus, jolla tarkoitetaan joko työnantajan käyttämää tehtävien vaativuusarviointijärjestelmän mukaista luokittelua tai muuta työpaikalla käytössä olevaa tehtävien ryhmittelyä. Tehtävien luokittelulla pyritään saamaan kuvaa siitä, mille vaativuustasolle naisten ja miesten työt asettuvat.
 • Tarkastella ja arvioida sekä käytössä olevia palkkausjärjestelmiä että toteutuneita palkkoja.
 • Näyttää erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin.
 • Kartoittaa naisten ja miesten tehtävien luokitus, palkat ja palkkaerot.
 • Varmistaa, että työpaikalla ei esiinny perusteettomia palkkaeroja sukupuolten välillä ja että palkkaus vastaa tasa-arvolain vaatimuksia.
 • Esittää palkkakartoitus riittävän pieniin osiin pilkottuina, esimerkiksi tehtäväryhmittäin, jotta niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä.
 • Olla vertailukelpoinen edellisten suunnitelmien kanssa, jotta nähdään kehityssuunta. Hyvä olisi, jos tilastoja voitaisiin ainakin joiltakin osin verrata konsernin sisällä eri maiden välillä.
 • Käydä läpi yrityksen rekrytointiprosessit ja niiden tasa-arvoisuus.

Onko rekrytointiprosessi tasa-arvoinen?

 • Kannustetaanko  vapaana oleviin tehtäviin hakeutumaan sekä miehiä että naisia?
 • Käytetäänkö sellaisia tehtävänimikkeitä ja kanavia, että molemmat sukupuolet hakeutuvat vapaana oleviin tehtäviin?
 • Miten voidaan varmistaa rekrytoinnissa, ettei selittämättömiä palkkaeroja synny tässä vaiheessa.

Tasa-arvoasioissa kyse on pitkälti asenteiden muokkauksesta, mikä tunnetusti on hyvin hidasta työtä. Asenteiden muuttumista voi vauhdittaa nostamalla asioita esille esimerkkien avulla yrityksen henkilöstölehdessä, intranetissä tai muilla tavoin.