Työssä matkustaminen tulee korvata

Matka-aika ei lähtökohtaisesti ole työaikalain mukaista työaikaa ellei matkaa itsessään pidetä työsuorituksena. Toisaalta työnantaja ei voi edellyttää työntekijän käyttävän vapaa-aikaansa työhön liittyvään matkustamiseen.

Sopiminen työssä matkustamisen korvaamisesta

Vaikka matka-aikaa ei korvata työaikalain perusteella, matka-ajasta voidaan maksaa korvauksia eri alojen työehtosopimusten tai työpaikkakohtaisten sopimusten perusteella. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksiin on kirjattu niukasti työmatkustamisesta. Eri aloilla ja yrityksissä ja jopa saman eri yrityksen osastojen välillä käytännöt vaihtelevat.

Jos työaikalaki ja työehtosopimus eivät selkeästi kerro kuinka työmatkat korvataan, tulee säännöistä sopia itse työnantajan kanssa. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa selvittää, sisältääkö uusi työ paljon matkustamista ja miten matkat korvataan.

Työpaikoilla on hyvä sopia yhdessä, kuinka matka-aika ja asiakastilaisuudet korvataan. Kannattaa sopia myös siitä, pitääkö työpaikalla olla heti aamusta, jos on tullut töistä myöhään illalla kotiin.

Ekonomit matkustavat paljon töissä

Suurin osa ekonomeista matkustaa työssään. Silloin tällöin sitä jaksaa, mutta matkustaminen on rasittavaa, jos pitkiä matkoja on kymmeniä vuodessa. Matka-aika ei olekaan vain korvauskysymys, vaan liittyy myös työstä palautumiseen, varsinkin jos matkapäiviä kertyy niin paljon, että ne kuormittavat huomattavasti.