Mikä on ylityötä?

 • Ylityötä on työ, joka tehdään laissa säädetyn pisimmän mahdollisen säännöllisen työajan lisäksi (pääsääntöisesti yli 8 tuntia vuorokaudessa tai yli 40 tuntia viikossa).
 • Ylityö tehdään aina työnantajan aloitteesta.
 • Vaikka nimenomaista ylityöpyyntöä ei olisikaan esitetty, ylityötä on myös työ, jonka työnantaja on edellyttänyt tehtäväksi tiettyyn määräaikaan mennessä tietoisena siitä, että työtä ei voida saada valmiiksi annettuun määräaikaan mennessä säännöllisen työajan puitteissa.
 • Vuorokautisesta ylityöstä tulee maksaa kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettua palkkaa tai vastaavasti korotettua vapaata.
 • Liukuva työaika ei estä ylityön syntymistä.

Harmaa työ on menetettyä palkkaa – saathan ylitöistäsi korvauksen?

Korvaamattomat ylityöt ovat ekonomeilla muiden korkeasti koulutettujen tapaan merkittävä, joskin julkisuudessa vaiettu ongelma. Korvaamattomat ylityöt ovat menetettyä ansiota ja niillä on merkitys esimerkiksi eläkkeen kertymiseen. Samoin korvaamattomat ylityöt pienentävät kaikkia ansiosidonnaisia etuuksia, kuten vanhempainvapaakorvauksia ja sairauspäivärahaa.

Ylitöistä pidetään harvoin työaikakirjanpitoa, eikä niitä myöskään silloin korvata.

 • Korvaamaton ylityö on harmaata työtä.
 • Työnantaja on vastuussa työajan seuraamisesta ja siitä, että työaikakirjanpito on ajan tasalla.
 • Työssä jaksamisen ja työurien pidentämisenkin vuoksi ylityötunnit on kirjattava. Lähes 60 prosenttia korkeasti koulutetuista kokee ainakin ajoittain olevansa lähellä vakavaa työuupumusta.

Miten toimia, jos ylitöitä ei korvata?

Mikäli työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa työaikakirjapidosta, voi omalla työajanseurannalla olla olennainen merkitys vaadittaessa työaikalakiin perustuvia saatavia.

Omia työtunteja kannattaakin kirjata. Niitä voi kirjata esimerkiksi Excel-taulukkoon:

 • Kellonaika, jolloin aloitit työt
 • Kellonaika, jolloin lopetit työt
 • Yleisellä tasolla, mitä työpäivän aikana olet tehnyt

Koonnin voi lähettää työnantajalle kuukausittain tai viikoittain sähköpostilla.

Jos omaan työaikaan liittyy epäselvyyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakipalveluihimme >>.