Vajaa puolet Ekonomien jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole YTN:n solmimaa työehtosopimusta. Ekonomeille tyypillisiä ”tessittömiä aloja” ovat esimerkiksi

  • kaupan ala,
  • tilintarkastus- ja konsultointiala,
  • elintarvikeala sekä
  • vakuutusala.

Työehtosopimuksettomilla aloilla työsuhteen ehdot määräytyvät lainsäädännön ja mahdollisten yhtiöiden toimisääntöjen perusteella. Osalla aloista muilla henkilöstöryhmillä on oma työehtosopimus ja näillä aloilla ylempiin toimihenkilöihin noudatetaan usein soveltuvin osin esimerkiksi työntekijöiden tai toimihenkilöiden työehtosopimusta. Muun henkilöstöryhmän työehtosopimuksen soveltamisesta ylempiin toimihenkilöihin sovitaan yleensä henkilön työsopimuksessa.

Luottamusvaltuutettu edustaa henkilöstöä

Aloilla, joilla henkilöstöryhmällä ei ole oikeutta valita työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä, esimerkiksi työehtosopimuksen puuttumisen vuoksi, on henkilöstöryhmällä oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu. 

Työehtosopimuksettomien alojen asioissa sinua auttavat:

Kaupan ala

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Tilintarkastus- ja konsultointi

Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439
Harju Katariina
Työsuhdejuristi, Työsuhdeneuvonta, yksityinen sektori
p. vaihde 020 129 9299

Elintarvikeala

Henkilöä ei ole valittu.

Vakuutusala

Henkilöä ei ole valittu.