Työsopimus, myös kesätyösopimus, kannattaa aina tehdä kirjallisesti, koska siinä sovitaan työsuhteen ehdoista. Jos työnantaja ei ehdota työsopimuksen kirjoittamista, kannattaa ehdottaa sitä itse.

Suullinen vai kirjallinen?

Suullinenkin työsopimus on pätevä, mutta suullisesti sovittujen asioiden todistaminen kiistatilanteessa on usein vaikeaa. Suositeltavaa on, että kirjallinen työsopimus sisältää kaikki ne työsuhteen ehdot, joista on sovittu. Työsuhteen ehtoja säätelevät lait, työehtosopimukset, työsopimus, vakiintunut käytäntö ja työnantajan määräykset.

Sähköisestä työsopimusmallista näet, mitä yleisimmin käytetyt työsopimuskirjaukset käytännössä tarkoittavat. Katso tarkemmin mitä työsopimuksen tulisi sisältää.

Katso työsopimusvideo

Työsopimuksen tärkeimmät kohdat

  • Palkka, palkanmaksukausi ja palkanmaksupäivä
  • Työtehtävät ja niiden tekopaikka
  • Työnteon alkamisaika
  • Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
  • Työaika ja ylitöiden korvaaminen
  • Matka-ajan sekä matkakustannusten ja muiden kustannusten korvaaminen
  • Mitä työehtosopimusta sovelletaan
  • Vuosiloman määräytyminen, lomaraha ja lomaltapaluuraha
  • Mahdollinen kilpailukielto- ja salassapitosopimus
  • Irtisanomisaika