Voit analysoida omia arvojasi ja työhön liittyviä arvostuksiasi maksuttomilla työvälineillämme.

Analysoimalla ura-ankkureitasi ja muita työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä voit saada monipuolisemman kuvan, mikä sinulle on tärkeää työssä, työympäristössä ja työyhteisössä. Voit myös ottaa käyttöösi maksullisen TSQ-tiimityylikyselyn.


Sisäisen motivaation kolme tekijää: Vapaus, virtaus ja vastuu

Olemme olleet mukana Filosofian Akatemian ja Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin sisäistä motivaatiota. Sisäinen motivaation tukipilareita ovat vapaus, virtaus ja vastuu. Jos nämä psykologiset perustarpeet tyydyttyvät, ihminen on onnellinen ja voi hyvin.

Miten nämä sisäisen motivaation tekijät toteutuvat työssäsi – entä tulevassa työssäsi?

  • Vapaus tarkoittaa tunnetta siitä, että pystyt vaikuttamaan omaan elämääsi. Toisten tahto ja toimita ei rajoita toimintaasi liikaa ja pystyt saavuttamaan tavoitteitasi. Vapaudessa on kuitenkin vähintään yhtä paljon kysymys asenteista ja arvoista kuin tarjolla olevista mahdollisuuksista.
  • Virtaus tarkoittaa sitä, että saat asioita tapahtumaan ja saavutat päämääriäsi. Se tarkoittaa sitä, että koet elämäsi pysyvän hallinnassa ja että saat aikaiseksi sen, minkä aloitat. Tämä ei ole aina helppoa vaan hallinnan tunne ja flow-kokemus syntyy usein juuri silloin, kun pusket itseäsi kykyjesi äärirajoille.
  • Vastuu tarkoittaa sitä, että tiedostat vuorovaikutuksellisuutesi ja riippuvuutesi toisista ihmisistä. Koet olevasi osa jotain ryhmää ja että teoillasi ja elämälläsi on merkitystä myös toisille ihmisille.  

Ura-ankkurit helpottavat uravalinnoissa

Voit käyttää ura-ankkureita uravalintojasi ja nykyistä työtäsi punnitessasi. Aseta ura-ankkurit tärkeysjärjestykseen – yleensä yksi tai kaksi ankkuria nousee ylitse muiden.

Ovatko tärkeimmät ankkurisi sopusoinnussa työ- ja elämäntilanteesi kanssa? Mitä paremmin tunnistat ankkurisi, sitä selkeämmin voit tähdätä keskeisille osaamisalueillesi ja parhaiten sinulle sopiviin uramahdollisuuksiin.

Asiantuntijapätevyys

Asiantuntijat ovat erityisen motivoituneita tietyntyyppistä erityisosaamista vaativan työn tekemiseen.

Asiantuntijat saavat tyydytystä voidessaan käyttää erityislahjakkuuttaan.

Urakehitys ei välttämättä ole hierarkkista ylenemistä, vaan esimerkiksi nykyiseen tehtävään sisältyvän vastuun laajenemista.

Esihenkilöpätevyys ja johtaminen

Esimiestyyppejä kiinnostaa muiden ihmisten johtaminen.

Haluavat edetä organisaatiossa sellaiselle tasolle, jolla he pääsevät vaikuttamaan ja tekemään päätöksiä.

Arvostavat osaamista ja kokemusta eri toiminnoista ja aloilta, jotka antavat yleisjohtajan pätevyyden.

Itsenäisyys

Voimakas tarve toteuttaa asioita omalla tavallaan ja olla itseohjautuvia.

Työ saa sisältää selkeästi asetettuja tavoitteita, mutta toimintavapauden niiden saavuttamiseksi tulee olla suuri.

Työsuhteen turvallisuus

Mikäli turvallisuus on ihmisen päämotiivi, se on useimmiten hallitseva tekijä läpi työelämän ja rajaa uravalintoja.

Työpaikaksi valitaan vakavaraisia yrityksiä, joissa ovat turvatut työsuhde- ja muut edut.

Paikkakuntaan sitoutuminen

Yksi laji turvallisuusmotiivia ja -ankkuria on paikkakuntaan sitoutuminen, jolloin tietyltä alueelta ei olla valmiita muuttamaan ainakaan pysyvästi pois.

Yrittäjyys

Yrittäjyysorientoituneet hakevat omaa polkuaan ja haluavat luoda ja rakentaa.

Voivat menestyä myös toisen palveluksessa organisaatiossa, jossa heille riittää luovia haasteita ja todellista valtaa toimia sisäisen yrittäjän tavoin.

Palvelu ja omistautuminen

Haluavat toteuttaa työssään itselle tärkeitä arvoja ja ”parantaa maailmaa”.

Toivovat, että heidän työtään arvostetaan, sen merkitys näkyy ja he saavat työstään tunnustusta.

Aito haasteellisuus

Haasteellisuus on tärkein eteenpäin ajava voima.

Haasteellisuusorientoitunut siirtyy haasteesta toiseen ja etsii jatkuvasti yhä vaikeampia pulmia voitettavakseen.

Tärkeää on, että työssä on jatkuvasti mahdollisuus kehittyä ja testata itseään.

Elämänalueiden tasapaino

Elämäntyylin ollessa päämotiivi, ei ura ole elämän tärkein asia.

Haluaa organisoida työnsä ja uransa niin, että ne ovat sopusoinnussa yksityiselämän kanssa.

Haluaa työltään joustavuutta ja on myös itse valmis joustamaan.

Käsitteen ura-ankkuri on luonut yhdysvaltalainen professori Edgar H. Schein


Analysoi työtä

Työssä viihtymiseen vaikuttaa työn sisältö ja merkitys, mutta myös monet muut tekijät. Analysoi alla olevien kysymysten avulla näitä työn osatekijöitä.

Millainen on sinun ihannetyösi ja -työyhteisösi?

Millaisissa tehtävissä viihdyt ja pääset käyttämään henkilökohtaisia vahvuuksiasi?

Haluatko tehdä asiakastyötä tai olla muuten tekemisissä ihmisten kanssa? Miten yksin työskentely tai tiimityö sopivat sinulle? Missä koet olevasi omimmillasi, asiantuntijana, esimiehenä vai projektityössä – vai kiinnostavatko kaikki sopivassa suhteessa.

Pidätkö muutoksen keskellä työskentelystä vai haluatko tehdä työtä vakaassa tilanteessa? Miten sinulle sopii työ, jossa esiinnyt pienemmille tai suuremmille yleisöille? Millaisessa työssä vahvuutesi pääsevät edukseen? Missä tehtävissä tai tilanteissa taas heikkoutesi tulevat esille?

Millaisen työrytmin ja vapauden koet omaksesi?

Haluaisitko säännöllisen työajan vai joustavat työajat ja mahdollisuuden etätyöhön? Miten suhtaudut matkustamiseen tai ylitöihin? Nautitko siitä, että on koko ajan kiire vai toivotko rauhallisempaa työtempoa ja aikaa myös luovalle ajattelulle?

Oletko valmis olemaan työnantajan käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vai haluatko erottaa työn ja vapaa-ajan? Vaatiiko elämäntilanteesi tai työssä jaksaminen lyhyempää työaikaa ja enemmän joustoja? Vai nautitko vain vapaudesta suunnitella oma työaikasi?

Mitä odotat työyhteisöltä ja yrityskulttuurilta?

Millaisten ihmisten kanssa haluaisit työskennellä, millaista vuorovaikutusta odotat kollegoiden kanssa? Millaista johtamistapaa arvostat ja kuinka paljon tukea toivot esimieheltäsi? Kuinka tärkeänä pidät henkilöstön hyvinvointiin panostamista? Pidätkö avokonttorista, tiimityöstä ja ajatusten vaihdosta vai yksin työskentelystä omassa huoneessa?

Mitkä toimialat koet kiinnostaviksi?

Millaisten tuotteiden tai palveluiden parissa haluaisit työskennellä? Pidätkö kansainvälisestä ilmapiiristä ja yhteyksistä vai työskenteletkö mieluiten kotimaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Kiinnostaako sinua yritystoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen vai ehkä työ tieteen tai taiteen parissa? Haluaisitko toimia esimerkiksi teollisuudessa, media-alalla, konsulttina, terveydenhuollon tai ehkä koulutuksen toimialalla? Mitä tiedät julkisen sektorin tai kolmannen sektorin työmahdollisuuksista? Kiinnostaako oman yrityksen perustaminen?


TSQ-tiimityylikyselyllä kartoitat työskentelytyylejäsi

TSQ-tiimityylikysely tukee omien voimavarojen ja uramahdollisuuksien kartoittamista. Tulos kuvaa luontaisia työskentely- ja toimintatapojasi, tapaasi toimia ryhmässä, edistää asioita ja kommunikoida toisten kanssa.

TSQ-tiimityylikysely kertoo myös vahvuuksistasi ja siitä, minkälaiset tehtävät tuntuvat helpoilta ja itselle luontevilta. Itsearvioinnin tulos on aina positiivinen: jokaisella on oma tapansa menestyä ja työyhteisössä tarvitaan monenlaisia toimijoita.

Vaikka et olisikaan suunnittelemassa suurisuuntaista uranvaihtoa, on oman työtyylin tuntemisesta hyötyä myös nykyisen työn kehittämisessä.

Tilaa TSQ-tiimityylikysely käyttöösi

  • TSQ-tiimityylikyselyn saat käyttöösi ottamalla yhteyttä urapalveluihimme: ura@ekonomit.fi.
  • Palvelun hinta on 50 euroa ja työelämän ulkopuoliselle jäsenelle 25 euroa.
  • Hinta pitää sisällään kyselyn tulosten analysoinnin yhdessä Suomen Ekonomien uravalmentajan kanssa.