Laki yhteistoiminnasta yrityksissä edellyttää, että työnantajan on neuvoteltava työntekijöiden edustajien kanssa ennen sellaisia liiketoimintaa koskevia päätöksiä, joilla on vaikutusta henkilöstön asemaan. Työnantaja saa yksipuolisesti tehdä liiketoimintaa koskevan päätöksen, mutta sen henkilövaikutuksista on neuvoteltava.

Milloin työnantajalla on neuvotteluvelvollisuus?

Yhteistoimintalain mukaan neuvotteluvelvollisuus syntyy esim. silloin, kun työnantaja harkitsee toiminnan laajentamista tai supistamista, töiden uudelleenjärjestelemistä, ja em. toimenpiteellä saattaa olla henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä aina, kun työnantaja harkitsee työvoiman käytön vähentämistä, kuten lomautuksia tai irtisanomisia.

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Tukea YT-prosessiin

Haluamme tukea jäseniämme kaikissa muutostilanteissa sekä yhteistoimintaneuvottelujen aikana että niiden jälkeen. Asiamiehemme neuvovat yhteistoimintaprosessissa ja uravalmentajamme sparraavat uuden työn hakuun muun muassa käymällä läpi työhakemuksen ja CV:n. Muistathan myös LinkedIn -ryhmämme Jobs-osiosta löytyvät työpaikkailmoitukset. Lisäksi juristimme neuvovat, kuinka toimia päättösopimuksen kanssa ja tarkistavat työsopimuksen sekä auttavat työttömyysturvan perusasioissa.