Työelämän tasa-arvo vaatii toimia naisilta ja työnantajilta

Suomen Ekonomit tekee työtä tasa-arvoisemman työelämän puolesta ja kannustaa naisia rohkeuteen. Suomen Ekonomit haluaa kaventaa myös eroja palkoissa ja vanhempainvapaissa.

Suomessa ollaan vielä kaukana tasa-arvoisesta työelämästä. Erot esimerkiksi palkoissa  ja vanhempainvapaiden pitämisessä todistavat, että naisen asema kaipaa huomattavaa parannusta. Parannuksia tarvitaan, vaikka naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu työelämän tärkeäksi perusarvoksi.

Kaupalliselta alalta valmistuu sekä miehiä että naisia yhtä paljon ja yhtä hyvin arvosanoin, mutta työelämään tultaessa samanarvoisuus on jo hävinnyt, ja valmistuneet kauppatieteilijät kohtaavat muun muassa palkkaepätasa-arvoa.

Suomen Ekonomit kannustaa naisia esittämään osaamistaan vastaavia palkkapyyntöjä ja perhevastuun jakamista. Suomen Ekonomit ajaa tasa-arvosuunnitelmien ja niihin kuuluvan palkkakartoituksen kehittämistä ja hyödynnettävyyden parantamista.
Katso, miten voit omalla työpaikallasi ja vapaa-ajallasi edistää tasa-arvoa ja tarkista, kuinka tasa-arvoinen todella olet.

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, tekemään tasa-arvosuunnitelman. Palkkakartoitus on suunnitelman lakisääteinen osa.

Tasa-arvovaje vaivaa naisia työpaikoilla

Myös enemmistö ekonominaisista kokee arjessaan tasa-arvovajeen. 56 prosenttia naisekonomeista kokee puutteita tasa-arvon toteutumisessa omalla työpaikallaan. Tämä selviää Suomen Ekonomien tasa-arvokyselyn 2012 tuloksista.

Naiset kokevat työelämän asenteet vanhanaikaisiksi ja uralla etenemisen olevan heille hankalampaa kuin miehille. Lisäksi naiset kokevat tekevänsä mieskollegojaan paremmin työtä ja jopa paikkailevansa heidän virheitään.