Ota itsellesi hetki aikaa ja kuuntele mindfulness-äänite

Pidä huolta itsestäsi ja osaamisestasi

Mielekäs työ, hyvä työyhteisö sekä henkilökohtaisen elämän tasapaino ovat työhyvinvoinnin perusta. Omien voimavarojen ja niiden lähteiden tunnistaminen on tärkeää. Jokaisella on myös vastuu huolehtia omasta fyysisestä työkyvystään ja jaksamisestaan nukkumalla, liikkumalla ja syömällä terveellisesti. Pidä huolta itsestäsi ja ammattitaidostasi, vaali ihmissuhteitasi ja ota aikaa myös harrastuksille.

Työhyvinvoinnin osa-alueita:

  • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi
  • työn ja vapaa-ajan tasapaino
  • osaaminen suhteessa työn vaativuuteen

Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa aina

Työhyvinvoinnin kehittäminen puhuttaa ja työllistää niin esimiehiä kuin työntekijöitä monella työpaikalla. Työuria ei pidennetä eläkeikää nostamalla tai opiskeluaikoja lyhentämällä. Sen sijaan ihmisten on viihdyttävä paremmin työssään, jotta töitä jaksaa tehdä pidempään.

Työhyvinvointia voidaan parhaiten edistää niin, että ihmiset kokevat työnsä merkitykselliseksi ja kokevat voivat vaikuttaa sen sisältöön sekä tekemisen tapaan. Kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen ja elämäntilanteen mukaan joustava työ ovat työhyvinvoinnin kannalta merkittäviä asioita samoin kuin hyvä työyhteisö.

Aika ajoin on hyvä pysähtyä miettimään, tuntuuko työ mielekkäältä ja onko se sopusoinnussa omien tavoitteiden, arvojen ja elämäntilanteen kanssa. Näihin pohdintoihin saat tukea Suomen Ekonomien uravalmentajilta.

MINDFULNESS – vähennä kiireentuntua ja lisää rentoa valppautta

Työelämän nopea muutostahti ja kasvavat vaatimukset tarjoavat uudenlaisia kehitysmahdollisuuksia, mutta voivat myös kuluttaa kohtuuttomasti voimia. Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on mielenhallintataito, jonka avulla voit opetella keskittymään olennaiseen ja palautumaan työpäivän aikana. Se kehittää tutkitusti stressinhallintaa, keskittymiskykyä ja mielentyyneyttä.


Ota itsellesi hetki aikaa ja kuuntele mindfulness-äänite (äänite sivun yläosassa): 3 minuutin läsnäoloon palautumisen harjoitus.

Mitä Mindfulness on ja miten se vaikuttaa? Miten Mindfulness mahtuu osaksi omaa arkea? Kuuntele webinaaritallenne jäsensivuilta. Webinaarissa tutustutaan Mindfulness-teemaan ja lyhyisiin käytännönläheisiin harjoituksiin, joita voit ottaa käyttöön työn tekemisen keskellä.

Työhyvinvointi perustuu hyvälle johtamiselle

Työhyvinvointi pitää sisällään monia eri asioita ja se ymmärretään eri tavalla. Me Suomen Ekonomeissa puhumme kestävän liiketoiminnan ja kestävän johtajuuden puolesta. Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä puolet toimii johtajina ja esimiehinä, joten erityisesti johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on Suomen Ekonomeissa vahvasti esillä.
Työhyvinvoinnin perusta onkin hyvässä ja kestävässä esimiestyössä.

Työntekijöillä on oikeus tietää, mitä heidän työltään odotetaan ja miten työsuoritusta mitataan. Heillä on oltava myös mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja kehittää sekä kehittyä siinä. Myös ihmisten erilaiset elämänvaiheet ja -tilanteet on hyvä ottaa huomioon ja mahdollisuuksien mukaan mukauttaa työn vaatimuksia niiden mukaan. Eri sukupuolia ja ikäryhmiä on kohdeltava tasapuolisesti.

Työturvallisuuslaki vaatii selvitystä työaikojen vaaratekijöistä

Työturvallisuuslaki muuttui 1.6.2013. Nyt työajat rinnastetaan laissa samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet. Lakimuutoksen mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus. Katso miten toimia työpaikalla

Ota yhteyttä

Suomen Ekonomien jäsenenä voit hyödyntää työnhaun palveluita koko työurasi ajan. Tarjoamme henkilökohtaista valmennusta erilaisiin työnhakuun liittyviin tilanteisiin. 

Uravalmentajat

ura@ekonomit.fi

Varaa puhelinaika