Työhyvinvointia pitää kehittää matkatyössä

Työpaikoilla on hyvä sopia yhdessä, kuinka matka-aika korvataan ja pitääkö työpaikalla olla heti aamusta, jos on tullut töistä kotiin myöhään illalla. Riittävä palautumisaika on otettava huomioon. Esimies vastaa siitä, että työntekijän työn kuormittavuus on kohdallaan.

Matkatyötä tekevän työhyvinvoinnin lisääminen

Työpaikalla voidaan yhdessä parantaa paljon matkustavan työhyvinvointia.

Työntekijä ja esimies yhdessä:

 • arvioivat edessä olevien matkapäivien määrän sekä klo 23–06 aikana tapahtuvien matkalle lähtöjen ja paluiden määrän
 • arvioivat matkapäivien ajallisen keston
 • arvioivat ulkomaanmatkustamisen määrän ja aikaerot matkakohteiden välillä
 • järjestävät mahdollisuudet lepoon
 • arvioivat lentoajat
 • keskustelevat edellä mainittujen tekijöiden kuormittavuudesta.
 • sopivat matkustamisen kuormittavuutta vähentävistä toimintatavoista.

Työsuojeluhenkilöstö

 • Huolehtii, että matkustamiseen liittyvät haitat tunnistetaan ja riskin suuruus arvioidaan työpaikan vaaranarvioinnissa.
 • On mukana liikkuvan työn työpaikkaselvityksissä sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.
 • Kiinnittää huomiota yömatkustamista tai työskentelyä sisältäviin töihin, jolloin virheiden määrä ja tapaturmariski lisääntyvät valvomisen ja väsymyksen takia.

Työterveyshuolto

 • Tunnistaa matkatyötä ne tekevät, joilla paljon matkapäiviä vuodessa ja jotka lähtevät tai palaavat työmatkalta yöaikaan toistuvasti.
 • Käy matkustamisen kuormittavuutta arvioivan keskustelun matkatyötä tekevien kanssa.
 • Tunnistaa ja ehkäisee ennalta matkatyön terveyshaittoja

 

Työterveyshuollon tulisi ottaa puheeksi:

 • Matkapäivien määrä
 • yöaikaan tapahtuvien lähtöjen ja paluiden määrän
 • matkapäivien pituuden
 • ulkomaille matkustavien kohteet ja niiden jakaantumisen matkustamisen kohdemaassa
 • lentomatkojen pituudet ja opastuksen terveelliseen lentomatkustamiseen.