Työn ja perheen yhteensovittaminen on haastavaa

Perheen ja työn yhteensovittaminen on haastavaa. Silloin auttaa, jos vastuu perheestä on jakautunut vanhempien kesken tasaisesti ja jos perhe- ja työelämää voi yhdistää työelämäjoustoin.

Perhevapaat ovat subjektiivinen oikeus äidille ja isälle, mikäli vapaan ehdot täyttyvät ja niistä on ilmoitettu ajoissa työnantajalle. Lue mitä perhevapaita on käytettävissä ja mitä niiden käytössä on huomioitava.

Perhevapaalta palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Näin ei kuitenkaan aina ole. Lue miten toimia, jos työpaikka on kadonnut perhevapaan aikana.