Ekonomit pärjäävät työmarkkinoilla vahvalla brändillä

(Raportti julkaistu tammikuussa 2011.)

Ekonomeilla on vahva brändi suomalaisilla työmarkkinoilla. Tyypillisen kauppatieteilijän piirteiksi työnantaja-kyselyssä painottuivat urasuuntautunut, itsevarma, kunnianhimoinen, aktiivinen henkilö, joka on kiinnostunut kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Suomen Ekonomien teettämässä kyselyssä ekonomien työnantajille selvitettiin yritysten ja organisaatioiden päättäjien käsityksiä kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden osaamisesta. Kauppatietelijöiden toivottiin kyselyssä olevan nykyistä eettisempiä, luovempia ja ennen kaikkea omaavan sosiaalisia taitoja. Nämä ovat nykypäivän välttämättömiä työelämätaitoja.

Ovet ovat auki ekonomeille uusille aloille

Laskennan ja rahoituksen tehtäviin ekonomeja osataan rekrytoida ja heidän koulutukseensa luotetaan. Ekonomit tunnetaan myös markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon osaajina.

Ekonomeille kysyntää myös sosiaali- ja terveysalalla

Ekonomi on vahva brändi, jota kannattaa laajentaa myös uusille toimialoille. Rahoitus- ja ICT-alan sekä kaupan ja teollisuuden lisäksi ekonomien osaamiselle olisi kysyntää myös julkisella sektorilla ja erityisesti nopeasti muuttuvalla ja kasvavalla sosiaali- ja terveysalalla. Tulevaisuuden työpaikoiksi ekonomeille tutkimuksessa nähtiin myös energia- ja ympäristöalat.

Erityisesti julkishallinnon laskentatoimen osaajille on tarvetta. Sosiaali- ja terveysala on suuressa murroksessa, joten muutosjohtajia sekä liiketaloustieteen asiantuntijoita tarvitaan enenevässä määrin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluliiketoimintaa, jolloin kauppatieteilijöiden osaamiselle on käyttöä. Kauppatieteilijän osaamisen tarve näkyy muun muassa siinä, että sosiaali- ja terveysalalla käytetään huomattavia summia rahaa liiketoiminnan kehittämisosaamisen ostamiseen.

Lisäksi kuntien palvelutoiminta on muutoksessa ja yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä tiivistyy. Onnistuneet ekonomirekrytoinnit julkisella sektorilla palvelevat koko suomalaista yhteiskuntaa.

Mielikuva esimiestaitojen hallitsijana lisäisi kysyntää

Kauppatieteilijöiden esimiestaidot saivat selvityksessä melko hyvät arviot. Kyselyn mukaan kauppatieteilijät hallitsivat perinteiset johtamis- ja esimiestaidot.

Muutosjohtaminen, verkostojen rakentaminen, tiimien tai projektiryhmien rakentaminen ja vuorovaikutustaidot korostuvat tulevaisuuden johtamis- ja esimiestyössä. Näihin ekonomien osaamisessa pitäisi jatkossa panostaa.

Ekonomien osaamisrepertuaaria olisi mahdollista esimies- ja johtamistaidoissa laajentaa ja vahvistaa. Mielikuvan laajentaminen vahvistaisi ekonomien kilpailukykyä ja avaisi ovia uusille aloille.

Lue koko raportti

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi