Työsopimuksessa sovitaan työsuhteen ehdot

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Jos työnantaja ei ehdota työsopimuksen kirjoittamista, kannattaa ehdottaa sitä itse.

Suullinenkin työsopimus on pätevä, mutta suullisesti sovittujen asioiden todistaminen kiistatilanteessa on usein vaikeaa.

Suositeltavaa on, että kirjallinen työsopimus sisältää kaikki ne työsuhteen ehdot, joista on sovittu. Työsuhteen ehtoja säätelevät lait, työehtosopimukset, työsopimus, vakiintunut käytäntö ja työnantajan määräykset.
 

Työsopimuksen tärkeimmät kohdat:

 • Palkka, palkanmaksukausi ja palkanmaksupäivä
 • Työtehtävät ja niiden tekopaikka
 • Työnteon alkamisaika
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • Työaika ja ylitöiden korvaaminen
 • Matka-ajan sekä matkakustannusten ja muiden kustannusten korvaaminen
 • Mitä työehtosopimusta sovelletaan
 • Vuosiloman määräytyminen, lomaraha ja lomaltapaluuraha
 • Mahdollinen kilpailukielto- ja salassapitosopimus
 • Irtisanomisaika
 • Lue tarkemmin työsopimuksessa sovittavista asioista

Sähköisestä työsopimusmallista (jäsenpalvelussa) näet, mitä yleisimmin käytetyt työsopimuskirjaukset käytännössä tarkoittavat.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.