Milloin työtaistelu on laillinen ja milloin ei?

Suomen Ekonomit painottaa työmarkkinoilla ja työelämässä esiintyvien ristiriitojen ratkaisua aina sopimalla ja neuvottelemalla. Työtaistelutoimenpiteisiin voidaan kuitenkin joskus joutua viimeisenä vaihtoehtona, kun muutoin erimielisyyteen ei löydetä ratkaisua.

Työtaisteluoikeus on molemmin puolin loukkaamaton. Niillä on kuitenkin aina merkittäviä vaikutuksia sekä työntekijöihin että työnantajaan, joten niitä on käytettävä vastuullisesti ja harkiten. Tyypillisimmät työtaistelut ovat työntekijöiden puolelta lakko ja työnantajan puolelta työsulku.

Työehtosopimukseen kohdistuva työtaistelu on laillinen, kun:

  • Työ- tai virkaehtosopimus ei ole voimassa
  • siitä on tehty ilmoitus toiselle sopimusosapuolelle sekä valtakunnansovittelijalle kaksi viikkoa ennen työtaistelun alkua. Ilmoituksesta on käytävä selville valmistellun työtaistelun syyt, alkamishetki ja laajuus.

Työrauhan aikana, eli työ- tai virkaehtosopimuksen voimassa ollessa ei saa ryhtyä työehtosopimukseen kohdistuvaan työtaisteluun. Valtakunnansovittelija voi siirtää työtaistelun alkua enintään 14 vuorokaudella, jos työtaistelu kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimiin ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

Lisäksi lakko voi olla laillinen, kun kyseessä on:

  • Mielenosoituslakko tai poliittinen lakko, jota käytetään poliittisiin päätöksentekijöihin vaikuttamiseksi. Lakko kestää yleensä määräajan.
  • Tukilakko, jolla tuetaan jonkin toisen alan työntekijöiden pääsemistä sopimukseen.
  • Keskusjärjestöt ovat sopineet, että näissäkin tapauksissa lakoista on ilmoitettava etukäteen toiselle sopimusosapuolelle sekä valtakunnansovittelijalle.                         

Palkansaajajärjestöillä on velvollisuus valvoa työrauhan toteutumista ja vastaavasti työnantajajärjestön omalta osaltaan työehtosopimuksen noudattamista. Ammattiosasto, henkilöstöyhdistys, ammattiliitto ja työnantajaliitto voidaan tuomita hyvityssakkoihin laittomasta työtaistelusta ja työehtosopimuksen valvontavelvollisuuden rikkomisesta.

YTN ja Suomen Ekonomit sen jäsenenä ovat linjanneet, että ne eivät osallistu laittomiin työtaisteluihin eivätkä toimeenpane niitä.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)