Suomen Ekonomien vaali- ja puoluerahoitus

Suomen Ekonomit tukee puolueita valtakunnallisissa vaaleissa (kunnallis-, eduskunta-, Euroopan parlamentin ja tasavallan presidentin vaalit) kohtuullisilla ja tavanomaisilla summilla. Suomen Ekonomit ei anna suoraa rahallista tukea, vaan tuki annetaan pääsääntöisesti varainhankintaseminaareihin tai vastaaviin tapahtumiin osallistumalla ja se kohdennetaan tasapuolisesti eri puolueille.

Osallistumalla puoluetoiminnan rahoitukseen Suomen Ekonomit haluaa tukea moniäänistä poliittista keskustelua ja parlamentaarista päätöksentekoa, jota pidämme myös rakentavan ja laadukkaan työelämää koskevan keskustelun ja päätöksenteon edellytyksenä.  Osallistuminen puolueiden tukemiseen ei korvaa Suomen Ekonomien muuta vaikuttamistyötä emmekä edellytä tuen saajien sitoutuvan liiton tavoitteisiin.

Tuki annetaan ensisijaisesti suoraan puolueelle. Poikkeuksellisesti voidaan samoin perustein tukea yksittäistä ehdokasta tai puolueen jäsenjärjestöä esimerkiksi tilanteessa, jossa puolue ei järjestä kriteerit täyttävä tilaisuutta.

Suomen Ekonomit haluaa toimia järjestökentällä vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden edelläkävijänä ja julkaisee antamansa vaalituen oma-aloitteisesti omilla verkkosivuillaan. Vaali- ja puoluerahoituksesta annetun lainsäädännön mukaisesti julkiset tukisummat julkaisemme sellaisenaan. Jos tällaisia tukisummia ei ole annettu, julkaisemme vaali- ja vuosikohtaisesti tukiin käytetyn summan yhteismäärän, tukimuodot sekä puolueet, joille tukea on kohdistettu.

Vaalirahoituksen lisäksi Suomen Ekonomit tukee puolueita vain vähäisillä summilla ja rajoittaa tällaisen tuen puoluejulkaisujen tai tapahtumien tuki-ilmoituksiin ja niihin verrattaviin tukemisen tapoihin.

Vaalirahoituksen periaatteet on määritelty sidosryhmästrategiassa, joka on hyväksytty Suomen Ekonomien liittokokouksessa.

Ota yhteyttä

Työmarkkinajohtaja

Riku Salokannel

p. +35840 724 9566 

riku.salokannel@ekonomit.fi