Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Suomen Ekonomit huolehtii ekonomien asemasta yhteiskunnassa sekä omalla vaikuttamisellaan että yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Suomen Ekonomit toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana koulutuspolitiikassa, työmarkkinoilla, veropolitiikassa, sosiaalipolitiikassa ja talouspolitiikassa. Lisäksi Suomen Ekonomit tarjoaa jäsenilleen työelämään liittyvää palvelua, neuvontaa ja tietoa.

Suomen Ekonomit on koulutuspoliittisessa vaikuttamisessaan ylläpitänyt ekonomitutkinnon arvostusta ja valmistuneiden ekonomien osaamista. Koulutuspoliittista edunvalvontaa suoritetaan yhteistyössä sekä yliopistojen ja jäsenyhdistysten että opiskelijajärjestöjen, työmarkkinajärjestöjen ja poliittisten puolueiden kanssa.

Suomen Ekonomien vaikuttamisen ja edunvalvonnan yksikössä työskentelee runsaat 10 henkilöä muun muassa eri työmarkkinasektorien, koulutuspolitiikan ja opiskelija-asioiden parissa. Osana edunvalvontaa toimii Suomen Ekonomien jäsenistä koostuva työelämän toimikunta, joka käsittelee ekonomien kannalta keskeisiä työmarkkina-asioita.

Suomen Ekonomien edunvalvonnan verkostojen tavoitteena on lisätä jäsenten työmarkkinatietoutta ja vahvistaa Suomen Ekonomien yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen Ekonomit pitää yhteyttä keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)