Medlemskapet

Jag vill bli medlem i KOKO-kassan. Hur går jag till väga?

Du ansluter dig till arbetslöshetskassan i medlemstjänsten eller genom att kontakta vårt medlemsregister: jasenpalvelu@ekonomit.fi

Jag har fyllt i anslutningsblanketten på nätet. När träder medlemskapet i kraft och när får jag tillgång till förmånerna?

Det tar ca 2-7 vardagar att bekräfta medlemskapet. När medlemskapet har bekräftats får du ett meddelande om detta till den e-postadress du angett. Alla tjänster som hör till medlemsförmånerna är tillgängliga genast efter meddelandet. Kom ihåg att ange rätt e-postadress på blanketten.

Hur skiljer sig en studentmedlems tjänster/förmåner från en ekonommedlems förmåner?

Gratis studentmedlemskap omfattar bl.a. juridisk konsultation och stöd i arbetsärenden, karriärtjänster i form av webinarium och gruppcoaching, tidningen Ekonomi samt Kauppalehtis digiversion. Medlemmar som är ekonomer får dessutom personlig karriärvägledning, ett omfattande utbud av evenemang samt ansvars- och rättskyddsförsäkring. Som studentmedlem kan du redan under studietiden öka dina medlemsförmåner genom att köpa KylteriPlus-paketet.

Kan en företagare bli medlem i KOKO-kassan?

KOKO-kassan är endast avsedd för löntagare. Du kan ansluta dig till AYT-kassan. Företagarmedlemmar som anslutit sig till en företagarkassa betalar själva sin arbetslöshetsförsäkring direkt till AYT-kassan. Läs mer  >>

Medlemsavgiften

Jag hör till fler än en rabattkategori. Kan jag få ”dubbel rabatt"?

Om du är berättigad till rabatt på flera grunder kan du endast få den rabatt som är störst.

Hur stor är min medlemsavgift om jag blir medlem mitt under året?

De som anslutit sig mitt under året betalar medlemsavgiften för de återstående månaderna.

Jag deltidsarbetar vid sidan om vårdledigheten. Räknas jag som förvärvsarbetande?

Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.