Medlemskapet

Jag vill bli medlem i KOKO-kassan. Hur går jag till väga?

Du ansluter dig till arbetslöshetskassan i medlemstjänsten eller genom att kontakta vårt medlemsregister: jasenpalvelu@ekonomit.fi

Jos siirryn toisesta ammattijärjestöstä tai työttömyyskassasta, miten toimin?

Ammattijärjestön tai kassan vaihtaminen ei katkaise tai vaaranna työttömyysturvaasi, kun liityt Suomen Ekonomien ja kauttamme KOKO kassan jäseneksi kuukauden sisällä siitä päivästä kun olet eronnut vanhasta työttömyyskassastasi. Voit liittyä KOKO-kassaan ollessasi palkkatyössä. Työttömyyskassaa ei voi vaihtaa esim. työttömyyden, lomautuksen tai hoitovapaan aikana.

Toimi näin:

Täytä ja lähetä liittymislomake  ja valitse työttömyyskassa-kohdassa ”Haluan liittyä KOKO-kassaan, siirryn toisesta työttömyyskassasta”.

Odota, että saat meiltä vahvistuksen jäsenyytesi hyväksymisestä, sen jälkeen voit irtisanoa jäsenyytesi vanhassa liitossa ja kassassa. Jäsenmaksut jäsenyysajalta tulee luonnollisesti olla maksettu.

Jos olet jo KOKO-kassan jäsen toisen liiton kautta tai suorajäsenenä

Jäsenyytesi KOKO-kassassa jatkuu katkotta, kun liityt Suomen Ekonomien jäseneksi ja valitset liittymislomakkeella työttömyyskassa-kohdassa ”Kuulun KOKO-kassaan Suomen Ekonomien opiskelijajäsenenä / toisen liiton kautta”. Kun olet saanut vahvistuksen jäsenyydestäsi, voit irtisanoa jäsenyytesi vanhassa liitossa ja myös työttömyyskassan jäsenyytesi sen kautta.

Jag har fyllt i anslutningsblanketten på nätet. När träder medlemskapet i kraft och när får jag tillgång till förmånerna?

Det tar ca 2-7 vardagar att bekräfta medlemskapet. När medlemskapet har bekräftats får du ett meddelande om detta till den e-postadress du angett. Alla tjänster som hör till medlemsförmånerna är tillgängliga genast efter meddelandet. Kom ihåg att ange rätt e-postadress på blanketten.

Hur skiljer sig en studentmedlems tjänster/förmåner från en ekonommedlems förmåner?

Gratis studentmedlemskap omfattar bl.a. juridisk konsultation och stöd i arbetsärenden, karriärtjänster i form av webinarium och gruppcoaching, tidningen Ekonomi samt Kauppalehtis digiversion. Medlemmar som är ekonomer får dessutom personlig karriärvägledning, ett omfattande utbud av evenemang samt ansvars- och rättskyddsförsäkring. Som studentmedlem kan du redan under studietiden öka dina medlemsförmåner genom att köpa KylteriPlus-paketet.

Kan en företagare bli medlem i KOKO-kassan?

KOKO-kassan är endast avsedd för löntagare. Du kan ansluta dig till AYT-kassan. Företagarmedlemmar som anslutit sig till en företagarkassa betalar själva sin arbetslöshetsförsäkring direkt till AYT-kassan. Läs mer  >>

Medlemsavgiften

Jag hör till fler än en rabattkategori. Kan jag få ”dubbel rabatt"?

Om du är berättigad till rabatt på flera grunder kan du endast få den rabatt som är störst.

Hur stor är min medlemsavgift om jag blir medlem mitt under året?

De som anslutit sig mitt under året betalar medlemsavgiften för de återstående månaderna.

Jag deltidsarbetar vid sidan om vårdledigheten. Räknas jag som förvärvsarbetande?

Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.