Mitä ovat vauvan hoitoon tarkoitetut perhevapaat?

Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, joiden kesto on pääsääntöisesti sidottu sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiin. Äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan ajalta maksetaan työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa. 

Äitiysvapaa on ensimmäinen perhevapaa

 • Äitiysloma voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Voit itse valita, koska aloitat äitiysloman. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.
 • Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää (6 arkipäivää viikossa) eli noin 4 kuukautta.
 • Kun äitiysvapaasi alkaa, saat Kelalta äitiysrahaa. Jos saat äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi.
 • Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua.

Vanhempainvapaalla hoidetaan vauvaa

 • Äitiysvapaan jälkeen joko isä tai äiti voi jäädä lapsen kanssa 158 arkipäivää (6 arkipäivää viikossa), eli noin puoli vuotta, kestävälle vanhempainvapaalle.
 • Vapaan voi jakaa isän ja äidin kesken.
 • Lapsi on noin 9 kuukautta, kun vanhempainraha päättyy.
 • Jos lapsia syntyy kerralla useampi kuin yksi, vanhempainvapaata jatketaan 60 arkipäivää.
 • Myös adoptiolapsen vanhemmilla on oikeus perhevapaaseen, jos lapsi on hoitoonottamishetkellä alle 7-vuotias.

Isyysvapaa on isän lisävapaa

 • Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa (6 arkipäivää viikossa).
 • Isä voi olla isyysvapaalla yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa eli esimerkiksi lapsen syntymän yhteydessä.
 • Loput isyysvapaapäivät voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut.
 • Isyysvapaan voi pitää kerralla tai jaksoissa.
 • Isyysvapaat on pidettävä viimeistään siihen mennessä, kun lapsi on 2 vuotta.
 • Kela maksaa isyysvapaan ajalta isyysrahaa. Jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa isyysvapaan ajalta, maksetaan isyysraha työnantajallesi.
 • Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, tulee siitä ilmoittaa viimeistään kuukausi etukäteen.

Perhevapaalla saat alennusta Suomen Ekonomien jäsenmaksusta

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.