Kannustava ja oikeudenmukainen veropolitiikka

Verotuksen ja sosiaaliturvan tulee kannustaa työllistämiseen ja työntekoon. Suomeen on luotava uutta työtä ja verotuksen on toimittava tämän tavoitteen hyväksi. Korkeasti koulutettujen maksamista veroista koostuu merkittävä osa koko verokertymästä. Tämän vuoksi on tärkeää, että he kokevat myös omalta osaltaan verotuksen kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi.

Suomen Ekonomien ehdotukset hallitusohjelmaan:

  • Työhön kohdistuvaa verotusta kevennetään ja verotuksessa tehtävät tarkistukset kohdennetaan tasaisesti koko tuloasteikolle
  • Vaalikauden aikana on selvitettävä sosiaaliturvan taitekohtien poistamisen mahdollisuudet.