Vierihoitogradutyöskentelyä

Jokaisessa yliopistossa, jokaisessa yliopiston yksikössä sekä jokaisessa oppiaineessa on näitä. Ikiopiskelijoita. Heitä, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen Neuvostoliiton hajoamista. Kuinka saada nämä kokopäivätyötä tekevät, perheelliset aikuiset valmistumaan ja pois yliopiston nimiluetteloista?

Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella asiaa lähestyttiin lähettämällä heille henkilökohtainen kirje ja kutsumalla erityiseen, valmistumattomille opiskelijoille suunnattuun graduryhmään. Markkinoinnin "vierihoitogradutyöskentely"-ryhmä starttasi kalenterivuoden alussa tavaten kahtena iltana kuukaudessa koko kevään ajan. Opiskelijoiden pyynnöstä ryhmä tapasi myös kesällä kerran kuukaudessa jatkaen syksyllä samaa tahtia aina joulukuulle saakka, jolloin 90 prosenttia ryhmäläisistä oli saanut gradunsa valmiiksi.

Noin puolet ryhmäläisistä jatkoi aikoinaan keskeytyneestä aihepiiristään, mutta toinen puoli aloitti kokonaan uudella graduaiheella. Lisäksi osa ryhmäläisistä suoritti vuoden aikana myös muita, tutkinnosta puuttumaan jääneitä kursseja. Vaikka opiskelijat olivat perheellisiä ja kävivät kokopäivätöissä, onnistuivat ryhmän ohjaajat luomaan graduryhmään innostavan ja positiivisen ilmapiirin, jonka myötä jokainen ryhmäläinen koki vastuuntuntoa omasta etenemisestään.

Vierihoitoryhmä suunniteltiin täysin opiskelijoiden tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti. Tapaamiset järjestettiin iltaisin ja ohjaajat sitoutuivat alusta alkaen erityisen nopeaan palautteen antamiseen. Sähköposti- ja tekstiviestikyselyihin vastattiin lähes reaaliajassa ja henkilökohtaisia tapaamisia järjestettiin tarpeen mukaan jopa juhlapyhien alla. Ohjaajat myös tiedostivat opiskelijoille kertyneen käytännön kokemuksen pyrkien yhdistämään sitä teoreettisen tiedon peilaamiseen.

Vuoden aikana yhdeksän kymmenestä ryhmäläisestä sai gradunsa valmiiksi, osan innostuessa jopa jatkotutkimusmahdollisuuksista. Vierihoitoprojektiin oltiin tyytyväisiä kaikin puolin: yksikkö oli tyytyväinen saadessaan vanhoja opiskelijoitaan valmistumaan ja opiskelijat olivat tyytyväisiä heille tarjotusta mahdollisuudesta saattaa opinnot räätälöidysti loppuun.