Voi hyvin EkonomiEsimies!

Teemamme tänä vuonna on hyvinvointi. Esimiehenä sinulla on ratkaiseva rooli siinä, miten työyhteisösi ja sinä itse voit. Me haluamme osaltamme auttaa sinua lisäämään omaasi ja muiden hyvinvointia. Tällä sivulla julkaisemme kerran kuukaudessa esimiestyöhön ja hyvinvointiin liittyvän vinkin tai tehtävän.
Mistä työn merkityksellisyys löytyy?

Tunne siitä, että teemme merkityksellistä työtä, on useimmalle meistä tärkeää.  Se antaa meille päivittäin syyn antaa parastamme.  Mielekäs työ vaikuttaa myös onnellisuuteemme.  Jos koemme päivästä toiseen tekevämme työksemme asioita, jotka koemme turhiksi tai merkityksettömiksi se vaikuttaa vääjäämättä hyvinvointiimme.  Esimiehenä sinun on hyvä tunnistaa, mistä sinun oman työsi merkityksellisyys rakentuu. Roolissasi sinulla on myös mainio tilaisuus auttaa alaisiasi huomaamaan oman työnsä tärkeys työyhteisön kannalta.

Kokemuksemme merkityksellisyydestä kasvaa, kun hahmotamme, miten meidän työmme ja tekemisemme liittyy yrityksen toimintaan kokonaisuutena.  Controller työstää varastotilanteesta kertovia raportteja ja myyntiassistentti huolehtii tilausten vastaanottamisesta.  Kummankin työpanos tähtää hyvään asiakaskokemukseen ja siihen, että yritys kasvaa ja menestyy.  Esimiehenä voit nostaa yksittäisten työtehtävien merkitystä päivittäiseen keskusteluun antamalla aktiivisesti palautetta.  Myös kehityskeskustelut ovat luonteva paikka miettiä jokaisen roolin tärkeyttä kokonaisuudelle.

Merkityksellisyyden tunteen muodostumisessa on myös tärkeää, että työntekijä voi vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen ja päättää toteuttamisen yksityiskohdista mahdollisimman paljon itse.  Mieti esimiehenä, mistä asioista voit antaa itsenäistä vastuuta.  Muista hyödyntää myös alaistesi asiantuntemus ja kysyä heidän ideoitaan työn kehittämisessä.  Luovu tavastasi olla vastausautomaatti tai ongelmien ratkaisugeneraattori.  Useimmat alaisesi arvostavat, kun vastausten antamisen sijaan kysymyksilläsi autat heitä itse löytämään tien eteenpäin.

Merkityksellisyys voi syntyä eri ihmisille hyvin erilaisista asioista.  Ellet ole esimiehenä varustettu selvänäkijän lahjoilla tai kristallipallolla on selkeintä luopua arvailusta ja ottaa asia puheeksi.  Sinun on paljon helpompaa johtaa joukkojasi parempiin suorituksiin, jos tunnistat mitä asioita he pitävät tärkeinä.

Kesäkuun vinkki:

Ota työn merkityksellisyys puheeksi alaistesi kanssa esimerkiksi ennen kesälomien alkua. Sanelun sijaan kysy valmentavia kysymyksiä, jotka saavat kuulijan pohtimaan omaa työtään. 

Kysy esimerkiksi:

  • Mikä sinun työssäsi on mielestäsi tärkeää ja merkityksellistä?
  • Mitä minä voisin esimiehenäsi tehdä enemmän, vähemmän tai toisella tavalla jotta merkityksellisyys työssäsi lisääntyisi?
  • Mitä sinä voisit tehdä itse enemmän, vähemmän tai toisella tavalla?
  • Minkä tärkeän asian sinä haluat työssäsi saavuttaa?
  • Mikä saisi sinut tuntemaan ylpeyttä työstäsi?


Merkityksellistä ja rentouttavaa kesää!