Voi hyvin EkonomiEsimies!

Teemamme tänä vuonna on hyvinvointi. Esimiehenä sinulla on ratkaiseva rooli siinä, miten työyhteisösi ja sinä itse voit. Me haluamme osaltamme auttaa sinua lisäämään omaasi ja muiden hyvinvointia. Tällä sivulla julkaisemme kerran kuukaudessa esimiestyöhön ja hyvinvointiin liittyvän vinkin tai tehtävän.


 

Elokuun hyvinvointivinkki:  Työn iloa reilun vuorovaikutuksen pelisäännöillä

Työyhteisön hyvinvointi on kaikkien siellä työskentelevien vastuulla.  Tiimeissä työskentelee paljon erilaisia persoonia ja se vaikuttaa tapaamme tehdä työtä ja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.  Monesti erilaisuudessa piilee tahaton loukkaamisen riski.  On luonnollista, että ajattelemme eri tavoin omista lähtökohdistamme käsin.  Toimimme luontevasti omalla tyylillämme, mutta työkaverin radikaalisti erilainen toimintatapa voi olla mielipahan tai konfliktin aiheuttaja.  Suuri osa ristiriidoista voidaan välttää, kun tunnetaan työkaverit paremmin ja halutaan nähdä tekemisen taustalla hyvä yhteinen päämäärä.  Hyvä idea on myös yhdessä oman porukan kesken avoimesti pohtia työn ilon ja vuorovaikutuksen pelisääntöjä.
 
Reilut pelisäännöt edistävät tavoitteiden mukaista töiden sujuvuutta ja yhteistyötä.  Ne helpottavat asioiden ottamista puheeksi ja puuttumista ongelmiin jo niiden varhaisessa vaiheessa.  Pelisäännöt voivat myös lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuuden tunnetta.  Niiden avulla voidaan madaltaa kynnystä ottaa keskusteluun asioita, joista puhuminen ja joiden käsittely muuten tuntuu hankalalta.  Näitä tilanteita voivat olla esim. ongelmista keskustelu, vastoinkäymiset, loukkaantumisten sopiminen sekä rakentavan palautteen antaminen ja saaminen.
 
Voit esimiehenä aloittaa pelisääntöjen luomisen pyytämällä tiimiäsi esim. ensin miettimään kuvausta ihannetiimistä.   Ideointi on hyvä aloittaa yksilöllisesti ja pienen mietinnän jälkeen jatkaa keskustelua parin kanssa.  Paripohdinnan jälkeen ideat kerätään yhteen näkyville esim. fläpille.  Pyydä pareja kuvaamaan mahdollisimman konkreettisella tavalla, miten ihannetiimi heidän mielestään toimii yhdessä.  Ihannetiimin kuvauksen läpikäynnin jälkeen voitte ottaa keskusteluun, mistä asioista teidän olisi hyvä sopia, jotta te tiiminä pääsisitte lähemmäksi kuvaamaanne ihannetilaa.
 
Pelisäännöt luodaan yhdessä keskustellen. Hyviä kysymyksiä pelisääntöjen miettimiseen löytää esimerkiksi kirjasta Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään, tekijät Furman, Ahola ja Hirvihuhta.  Alapuolella muutamia kirjasta löytyviä kysymyksiä keskustelun aktivointiin :
 
  • Miten tuomme onnistumisiamme esille?
  • Miten ilmaisemme arvostusta toisillemme?
  • Miten kuuntelemme toisiamme kokouksissa?
  • Miten houkuttelemme toisemme tuottamaan uusia ideoita?
  • Miten toimimme, jos työmäärä kasvaa liian suureksi?
  • Miten keskustelemme ongelmista?
  • Miten toimimme jos olemme loukkaantuneet tai tahattomasti loukanneet toista?
  • Miten annamme rakentavaa palautetta?
  • Mikä on tiimillemme tärkeää ja merkityksellistä?
  • Miten toimimme, jos pelisääntöjä rikotaan?
Pelisäännöt kannattaa kerrata aina, kun uusi jäsen liittyy tiimiin.  Niiden toteutumista on myös hyvä arvioida kerran tai kaksi vuodessa yhdessä keskustellen.


Elokuun vinkki:

Työstä oman tiimisi kanssa teille omat Työn ilon ja reilun vuorovaikutuksen pelisäännöt tekstin esimerkkien pohjalta.  Keskustelu pelisäännöistä sopii hyvin esim. tiimipäivän asialistalle.  Teetä omista pelisäännöistänne huoneentaulu ja aseta se näkyvälle paikalle.  Näin sovitut asiat pysyvät paremmin mielessä ja niihin on helpompi sitoutua. 
 
Voitte myös käytyjen keskustelujen pohjalta tunnistaa asioita, joita kannattaa kehittää.  Sopikaa kehityskohteille aikataulu ja vastuuhenkilö, joka vastaa asian edistämisestä tiimissänne.

Pirteää ja toimeliasta elokuun jatkoa!