Voi hyvin EkonomiEsimies!

Esimiehenä sinulla on ratkaiseva rooli siinä, miten työyhteisösi ja sinä itse voit. Me haluamme osaltamme auttaa sinua lisäämään omaasi ja muiden hyvinvointia. Tällä sivulla näet kaikki vuoden 2018 aikana julkaisemamme vinkit esimiestyöhön ja hyvinvointiin. 


Joulukuun hyvinvointivinkki:  Hyvinvointia horisontissa – 5 tärkeintä vinkkiä esimiehelle

Olemme vuoden 2018 aikana julkaisseet kuukausittain vinkkejä, joiden avulla sinä esimiehenä voit lisätä hyvinvointia omassa työssäsi, yksittäisen alaisen kanssa, tiimissä tai koko työyhteisössä. Vuoden viimeisessä joulukuun vinkissämme haluamme nostaa esiin viisi asiaa, joita me itse pidämme ratkaisevan tärkeinä hyvinvoinnin kannalta.
 
 1. Haluat johtaa
  Haluat tehdä työtäsi toisten kautta ja ymmärrät, että hyvä esimiestyö näkyy myös ajankäytössäsi.  Olet sinut sen kanssa, että et välttämättä enää ole kaikkien asioiden paras asiantuntija ja oikeita vastauksia suoltava vastausautomaatti.  Olet kiinnostunut ihmisistä ympärilläsi ja osaat näyttää sen.
 2. Näytät suuntaa
  Olet selkeästi ja innostavasti viestinyt mihin työllänne tähtäätte ja miksi.  Jokainen tiimisi jäsen ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksenne strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.  Olet myös selkeästi kertonut, mikä on sinun palvelulupauksesi, eli mihin sinä sitoudut esimiehenä ja mitä sinä vastaavasti odotat omilta joukoiltasi.
 3. Näet potentiaalin
  Koska olet käyttänyt aikaa esimiestyöhön, tunnet tiimiläisesi ja olet perillä heidän vahvuuksistaan ja potentiaalistaan.  Mahdollistat ihmisten kasvun ja kehittymisen jakamalla vastuuta ja sopivan haasteellisia työtehtäviä.  Olet työssäsi enemmänkin innostaja ja kannustaja kuin jokaiseen yksityiskohtaan puuttuva pilkunviilaaja ja mikromanageri.
 4. Rakennat luottamusta
  Panostat luottamuksen rakentamiseen ja muistat sen edellyttävän avoimuutta.  Luottamus helpottaa ihmisten välistä kommunikaatiota ja vähentää ristiriitoja.  Muistat, että luottamusta rakentavat selkeä viestintä, innostavat tavoitteet, aitous ja rehellisyys, lupausten pitäminen ja yhdessä laaditut yhteistoiminnan pelisäännöt.
 5. Huomaat onnistumiset
  Pidät yllä hyvää mielialaa nostamalla arjessa esiin onnistumisia ja taitoja, joilla ne on aikaansaatu.  Näin vahvistat alaistesi kuvaa itsestään osaajina ja rakennat ihmisille vahvaa ammatillista identiteettiä, joka kantaa myös vaikeina ja haasteellisina hetkinä.
   
Toivomme, että vinkkimme ovat tuoneen uudenlaisia ajatuksia omaan työhösi esimiehenä. Hyvinvointia tuottava ihmisten johtaminen ei ole rakettitiedettä.  Tärkeintä on olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ympärillä ja osoittaa arvostusta arjen pienissä hetkissä.