Voi hyvin EkonomiEsimies!

Teemamme tänä vuonna on hyvinvointi. Esimiehenä sinulla on ratkaiseva rooli siinä, miten työyhteisösi ja sinä itse voit. Me haluamme osaltamme auttaa sinua lisäämään omaasi ja muiden hyvinvointia. Tällä sivulla julkaisemme kerran kuukaudessa esimiestyöhön ja hyvinvointiin liittyvän vinkin tai tehtävän.


Lokakuun hyvinvointivinkki:  Esimies onnistuneen muutoksen viestijänä

Esimiehenä kohtaat ennemmin tai myöhemmin urallasi tilanteen, että asioiden ympärilläsi on muututtava. Muutokset ovat välttämättömiä, jotta organisaatiot kehittyvät ja säilyttävät kilpailukykynsä. Muutosten läpivieminen ei aina kuitenkaan ole yksinkertaista. Tutkimukset osoittavat, että usein aloitetut muutoshankkeet epäonnistuvat tai jäävät tavoitteistaan.

Oli sitten kysymys pienestä tai suuremmasta muutoksesta, aiheuttaa se aina ympärilleen epävarmuutta ja turhia huhuja. Korostuessaan epäselvyydet voivat myös olla uhkana työmotivaatiolle ja -hyvinvoinnille sekä nakertaa yrityksen taloudellista tulosta. On tärkeää, että otat henkilöstön mukaan muutoksen suunnitteluun alusta pitäen. Näin tehden minimoit muutoksen riskejä.

Muutos edellyttää aina johtamista. Hyvä muutosjohtaja varmistaa, että työt sujuvat myös muutoksen aikana tehokkaasti ja tuottavasti. Tämä toteutuu vain, kun saat ihmiset mukaan toteuttamaan muutosta yhdessä kanssasi.

Onnistuneessa muutoksessa on olennaista ensin itse tunnistaa muutoksen tarve ja luoda muutokselle tavoitteet. Varaa siis itsellesi riittävästi aikaa ja resursseja muutoksen suunnan selkiyttämiseen. Kysy itseltäsi:

  • Missä tilanteessa olemme nyt?
  • Miksi muutos on välttämätön?
  • Mitä tavoittelemme muutoksella?
  • Miten olemme aiemmin onnistuneet muutoksissa?
  • Mitä muutos tarkoittaa käytännössä?
  • Mitä riskejä muutokseen liittyy?
  • Miten henkilöstö sitoutetaan mukaan muutokseen?

Kun onnistut muotoilemaan näihin kysymyksiin riittävän konkreettiset ja selkeät vastaukset olet valmiimpi perustelemaan omat ajatuksesi muutoksen perusteista ja tavoitteiden mielekkyydestä myös muulle organisaatiolle.

Lokakuun vinkki:

Tutki omaa muutokseen liittyvää ajatteluasi, tunteitasi sekä niiden taustalla olevia kokemuksia alla olevan nelikentän avulla. Kirjaa mahdollisimman monta vastausta jokaiseen kenttään. Näin saat lisää tukea oman muutosviestintäsi onnistumiseen.