Voi hyvin EkonomiEsimies!

Teemamme tänä vuonna on hyvinvointi. Esimiehenä sinulla on ratkaiseva rooli siinä, miten työyhteisösi ja sinä itse voit. Me haluamme osaltamme auttaa sinua lisäämään omaasi ja muiden hyvinvointia. Tällä sivulla julkaisemme kerran kuukaudessa esimiestyöhön ja hyvinvointiin liittyvän vinkin tai tehtävän.


Marraskuun hyvinvointivinkki:  Esimies arvojen jalkauttajana

Useimmat organisaatiot ovat määritelleet toimintansa kivijalaksi arvot, joiden toivotaan ohjaavan yksilöiden päivittäisiä valintoja.  Arvojen kautta voidaan määritellä tavoitetila, asiat mihin uskotaan ja mitkä ovat toimintaa ohjaavat pelisäännöt.  Muuttuvassa maailmassa arvot ovat tärkeä johtamisen apuväline ja ne voivat toteutua vain tehtäväänsä sitoutuneen henkilökunnan avulla.  Jotta arvot tuottavat toivottua tulosta, on tärkeää, että ne eivät jää pelkäksi turhaksi sanahelinäksi ja toteutumattomien lupausten tynnyreiksi.  Yhteisöllisten arvojen sisäistäminen edesauttaa yhteenkuuluvaisuuden tunteen kokemusta ja lisää hyvinvointia.
 
Onnistunut arvojen jalkautus edellyttää johdon sitoutumista pitkäjänteiseen työhön.  Sisäistäminen ei tapahdu päätöksillä tai hienoilla PPT-esityksillä vaan edellyttää, että kaikki mieltävät arvojen konkreettisen merkityksen omalle työlle.  Vain näin varmistetaan, että työssä toimitaan arvojen edellyttämällä tavalla.  Arvot tulee myös sisällyttää kaikkiin henkilöstöhallinnon prosesseihin aina rekrytoinnista suoritusarviontien ja kehityskeskusteluiden sekä palkitsemisen kautta lähtöhaastatteluihin.
 
Oletko sinä koskaan kamppaillut arvojen jalkautuksen kanssa? Marraskuun vinkkimme kertoo toimivan tavan käydä arvokeskustelua työyhteisössäsi.
 

Marraskuun vinkki:

Varaa keskustelua varten 2-3 tuntia aikaa ja rauhallinen tila, jossa on tilaa liikkua ja osallistujien määrän mukaan sopiva määrä pöytiä.  Jaa osallistujat neljän hengen ryhmiin.  Sovi jokaiselle pöydälle isäntä/emäntä, jonka rooli on vetää pöytäkunnan keskustelut yhteen pöydällä olevalle fläppipaperille. 

Harjoituksen kulku:  
 
  1. Pyydä ihmisiä itsekseen miettimään kysymystä 1 10-15 min 
  2. Pyydä osallistujia keskustelemaan pöytäryhmissä kysymyksestä 2 10-15min.
  3. Keskustelun jälkeen ihmiset vaihtavat uuteen pöytään.  Pöydän isäntä/emäntä jää paikalleen.
  4. Isännän/emännän vedettyä yhteen edellisen ryhmän keskustelun, työskentelyä jatketaan ryhmän kanssa keskustellen kysymyksestä 3 10-15 min ajan.
  5. Pyydä ihmisiä vielä kerran vaihtamaan pöytää. Keskustelujen yhteenveto kuten kohdassa 4.  Keskustelua jatketaan kysymyksestä 4.
  6. Pyydä ihmisiä näiden kierrosten jälkeen jäämään paikoilleen ja jakamaan ajatuksiaan & huomioitaan erityisesti kysymyksistä 1-4 kaikkien osallistujien kanssa.
Keskustelukysymykset:
 
  1. Mitä uudet arvot merkitsevät sinulle?
  2. Miten arvot näkyvät omassa toiminnassasi tällä hetkellä?
  3. Mikä nykyinen toimintatapa tai käyttäytyminen ei ole linjassa arvojen kanssa?
  4. Mitä minun/meidän kannattaa tehdä tulevaisuudessa, jotta arvot näkyisivät enemmän päivittäisessä toiminnassamme.  Nimetkää konkreettisia asioita ja toimintatapoja.
Yhteiskeskustelun jälkeen voit vielä pyytää kaikkia osallistujia kertomaan ääneen, mitä hän henkilökohtaisesti sitoutuu jatkossa tekemään toisella tavalla, jotta arvot näkyisivät paremmin.  Lupaukset kirjataan näkyviin fläpille.
 
Arvokasta marraskuuta!