Työttömyysturvaan vuoden alusta tulevia muutoksia

21.12.2012 14:14

Työttömyysturvaan vuoden alusta tulevia muutoksia

Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen perusteella päättyy vuoden alusta. Työmarkkinatuen saajan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään.

Yrittäjien työttömyysetuutta voidaan maksaa, kun yritystoiminta on lopetettu tai tietyin edellytyksin, kun yritystoiminnassa työllistynyt henkilö ei enää työskentele yrityksessä. Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmä muuttuu ja perheyrityksessä työssä olevalle varsinaisen yrittäjän perheenjäsenelle voidaan maksaa työttömyysetuutta lomautusajalta.

Ryhmälomautusmenettelystä on luovuttu. Kaikkien lomautettujen tulee työttömyysetuutta saadakseen rekisteröityä henkilökohtaisesti työnhakijoiksi työ- ja elinkeinotoimistoon.