Vi sökte en ekonom.
Vi fann en problemlösare.

Ekonomer söker verksamhetsledare

Är du en stark och förenande ledare som vill styra Finlands Ekonomer som föregångare och samtidigt arbeta för ekonomernas framgång och välbefinnande i arbetslivet?

Vi söker dig, en erfaren och visionär verksamhetsledare. Uppgiften innebär att du leder förbundets dagliga verksamhet samt deltar i det mer omfattande organisations- och intressebevakningsarbetet på riksnivå.

Läs mer

eLakipalvelu – svar på frågor som gäller arbetslivet

I tjänsten får du svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna som till exempel: Kan ett tidsbundet arbetsavtal sägas upp? Hur lång är min prövotid? Hur långt konkurrensförbud kan man avtala om i ett arbetsavtal?

Ämnesområden är bl.a. arbetsavtal, semester, familjeledighet, upphävande av anställning, samarbetsförfarande, arbetstid, utkomstskydd för arbetslösa.Tillgänglig 24/7 i vår medlemstjänst. Tjänstens språk är finska.

Logga in i medlemstjänsten