De vanligaste kvalitetsstämplarna, d.v.s. ackrediteringarna

AACSB – främsta kvalitetssäkringen

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) är världens ledande organisation gällande utvärdering av utbildningen inom den handelsvetenskapliga sektorn. Vid utvärderingen av kvaliteten lägger AACSB speciellt stor vikt vid uppdragets utmaning, programmens förverkligande, undervisningspersonalens kompetens och uppnåendet av examinas och programmens inlärningsmål. Ackrediteringen beviljas hela skolan och all utbildning som skolan erbjuder i handelsvetenskap.

Bekanta dig även med: AACSB

AMBA – MBA – programmens kvalitetsstämpel

Handelshögskolans MBA- och EMBA-program har AMBA-organisationens (Association of MBAs) kvalitetsgodkännande, vilket garanterar bättre möjligheter för dem som genomfört programmet på den internationella marknaden. I ackrediteringen fäster man speciellt stor uppmärksamhet vid programmets omfattning, innehållets jämvikt och studerandenas arbetserfarenhet i affärslivet.

Bekanta dig även med: AMBA

EQUIS – europeisk kvalitetssäkring

I EQUIS (The European Quality Improvement System)-kvalitetsstämpelns ackrediteringsprocess utvärderar man bl.a. ledarskapssystem och autonomi i beslutsfattande, forskning, examensprogram och tjänster. Speciellt fäster man stor uppmärksamhet vid internationalisering och företagsrelationer. EQUIS-ackrediteringen beviljas av ett nätverk EFMD (The European Foundation for Management Development) bestående av akademiska specialister. 

Bekanta dig även med:EQUIS

EPAS – programspecifik kvalitetssäkring

Det är möjligt att ansöka om programspecifika kvalitetsstämplar som går under benämningen EPAS vilka EFMD (The European Foundation for Management Development) delar ut. Ackreditering kan ansökas av programmen som betonar handelssektorn och ledarskap.  

Bekanta dig även med: EPAS