Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 lähtien

8.12.2017 12:54

Lue lisää aiheesta YTN:n jäsenviestistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää niin tavoitat meidät sähköpostitse rahoitus@ekonomit.fi tai puhelimitse Riikka Sipilä puh. 0400 458 226 ja Riku Salokannel puh. 040 724 9566.
 


Ekonomer söker verksamhetsledare

1.12.2017 09:54

Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som har avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Förbundet består av 25 ekonomföreningar och 13 studerandeföreningar. Med sina mer än 50 000 medlemmar är Finlands Ekonomer Akavas fjärde största medlemsorganisation.

Finlands Ekonomer har som mål att förnya och utveckla sin verksamhet i en mer medlemsorienterad riktning och vill sträva efter att bättre tillgodose medlemmarnas individuella servicebehov. 

Är du en stark och förenande ledare som vill styra Finlands Ekonomer som föregångare och samtidigt arbeta för ekonomernas framgång och välbefinnande i arbetslivet?

Finlands Ekonomer söker Dig, en erfaren och visionär

VERKSAMHETSLEDARE

Uppgiften innebär att du leder förbundets dagliga verksamhet, personal, kommunikation och ekonomi samt deltar i det mer omfattande organisations- och intressebevakningsarbetet på riksnivå. Du vill vara en kraft som förenar ekonomernas intresseorganisation och för gärna en djärv och reformvänlig dialog med viktiga intressebevakningsorganisationer och andra intressentgrupper. 

Faktorer som gör dig till en framgångsrik verksamhetsledare:

 • En klar syn på hur Finlands Ekonomer ser ut i framtiden både som service- och intresseorganisation och som samhällelig påverkare.
 • Förmåga att tänka strategiskt, men också vilja att driva igenom och slutföra operativa projekt.
 • Gedigen och mångsidig erfarenhet av resultatansvariga ledningsuppgifter i organisationer och inom intressebevakning. Erfarenhet av affärsverksamhet och investeringsverksamhet räknas som merit.
 • Erfarenhet av och bevis på framgångsrik förändringsstyrning i en expertorganisation. Erfarenhet av chefsarbete och av att leda ett team är väsentlig.
 • Ett systematiskt, målinriktat och uppmuntrande handlingssätt.
 • Insikter i att öka kunderfarenheten med hjälp av kommunikation och marknadsföring.
 • Utmärkta samarbetsfärdigheter och vilja att samarbeta med ett omfattande nätverk av intressentgrupper.
 • Tio års relevant arbetserfarenhet.
 • Universitetsexamen i ekonomiska vetenskaper (ekonom/EM).

Uppgiften förutsätter färdigheter i finska, svenska och engelska.

Du är en stark, entusiastisk och inspirerande ledare som vid behov kavlar upp ärmarna. Du handlar aktivt, strukturerat och resultatinriktat. Du är självständig och flexibel i krävande förhållanden och sätter gärna dig själv på spel. Du är dessutom en övertygande nätverksbyggare som kan uppträda.

Vi erbjuder dig en krävande och ansvarsfull uppgift i en inspirerande verksamhetsmiljö där du har tillfälle att främja medlemsinriktad verksamhet och förnya ekonomernas intressebevakning i Finland. Uppgiften ger dig en representations- och utsiktsplats i det finländska arbetslivet och påverkandet.

Rekryteringen görs i samarbete med Momentous Oy. Du kan begära mer information konfidentiellt av Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää, tfn 050 5236 005 (ti 5.12 kl. 10–13, fr 8.12 kl. 9–12 eller on 13.12 kl. 9–12) eller av Momentous direktsökningskonsult Soili Nepponen tfn 045 625 9655 (fr 15.12 kl. 9–10). Vi ber dig skicka din ansökan jämte löneanspråk och meritförteckning till adressen www.momentous.fi/ekonomit senast 17.12.2017.


Verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming har lämnat sin post

12.10.2017 14:20

Verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming har avgått från sin post som Finlands Ekonomers verksamhetsledare. Orsaken är att Hemming och styrelsen har olika syn på förbundets verksamhet och utvecklingen av den.

"Förbundets verksamhet har utvecklats under Hanna-Leenas tid. Vi tackar henne för dessa år", säger Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää.

"Jag är glad över att ha fått vara med och utveckla ekonomernas verksamhet tillsammans med förbundets fantastiska personal. Jag önskar organisationen framgångsrika år", säger Hanna-Leena Hemming.

Förbundet börjar omedelbart söka en ny verksamhetsledare.

Mer information: Timo Saranpää, ordförande för Finlands Ekonomer, tel. 050 523 6005 Hanna-Leena Hemming, tel. 050 511 3048


Årets lärare är Nina Kivinen från Åbo Akademi

21.8.2017 15:38

Finlands Ekonomers traditionella Undervisningspris gick i år till Nina Kivinen, universitetslärare och forskare i organisation och ledning vid Åbo Akademi. Föreningen för ekonomistuderande vid Åbo Akademi, Merkantila Klubben rf, föreslog att priset skulle gå till Kivinen.   

"I år sökte vi en lärare med temat Årets lärare och i bedömningen granskade vi en bra lärarroll med mycket mångsidiga kriterier", berättar juryns ordförande Jussi Nieminen. "Det som avgjorde valet var att denna lärare är studerandeinriktad, använder mångsidiga undervisningsmetoder, kombinerar undervisning och forskning samt ständigt även lär sig nytt, är aktiv och utvecklar sin undervisning", lägger Nieminen till.

"Juryn värdesatte högt Nina Kivinens samarbete med olika aktörer. Hennes mångsidiga undervisningsmetoder och särskilt hennes motivation att utvecklas som lärare gjorde ett intryck på juryn", säger studeranden Niko Pankka som var medlem i juryn.

"Det är självfallet fantastiskt att få priset", säger Kivinen. "Det passar dessutom bra att få priset och kunna analysera den egna undervisningen i större utsträckning nu, då jag nästa år är forskningsledig och deltar i ett projekt vid Finlands Akademi." Kivinen är också mycket glad över att Åbo Akademi fick sitt första Undervisningspris.

Genom att belöna Årets lärare vill Finlands Ekonomer lyfta fram vikten av god undervisning för att säkerställa kompetens av hög kvalitet i ekonomiska vetenskaper. "Undervisningspriset delas ut sedan 1990-talet och är i år också en särskilt naturlig del av Finlands Ekonomers temaår Kompetensen i fokus", sammanfattar Finlands Ekonomers utbildningspolitiska ombudsman Suvi Eriksson.

Nina Kivinen tog emot priset på de nationella ekonomdagarna (Valtakunnalliset Kauppatieteiden päivät) i Helsingfors den 21 augusti.

Mer information:
Nina Kivinen, universitetslärare och forskare i organisation och ledning vid Åbo Akademi
nina.kivinen@abo.fi, tfn 040 5790 242 

Suvi Eriksson, Utbildningspolitisk ombudsman, Finlands Ekonomer
suvi.eriksson@ekonomit.fi, tfn 040 848 8935

Med Undervisningspriset som började delas ut redan på 1990-talet stöder Finlands Ekonomer utvecklingen av undervisningen i ekonomiska vetenskaper.  Studerandeföreningarna föreslår ett eller flera bidrag i enlighet med temat som är nytt varje år. I tävlingen efterlyses alltid också välfungerande och innovativa förfaringssätt som kan tjäna som exempel på god undervisning för alla universitet samt vara ett handlingssätt som kan spridas. Storleken på priset är 6 000 euro och beloppet tas ur KAUTE-stiftelsens medel. KAUTE-stiftelsen främjar ekonomiska och teknisk-vetenskapliga studier, undervisning och forskningsverksamhet. Studerandeföreningen som föreslagit det vinnande bidraget belönas med 1 000 euro. Närmare information om Undervisningspriset och de tidigare vinnarna finns på Finlands Ekonomers webbplats: https://www.ekonomit.fi/opetuspalkinto


Finlands Ekonomer stöder den ekonomiska utbildningen och forskningen med en halv miljon euro

20.5.2017 16:00

Finlands Ekonomer beslöt på sitt förbundsmöte den 20 maj att donera 500 000 euro till universitet som ansvarar för utbildning och forskning i ekonomiska vetenskaper. Beloppet fördelas mellan universiteten i proportion till antalet avlagda ekonomie magisterexamina.  

"Vi vill samtidigt vara ett exempel som uppmuntrar även andra att ta hand om vårt viktigaste kapital, kompetensen", säger Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää. Han betonar att kvaliteten av den ekonomiska utbildningen och forskningen är ett viktigt strategiskt mål för förbundet. 

I praktiken innebär donationen på 500 000 euro åtminstone en miljon euro till de ekonomiska vetenskaperna. Detta beror på att medelsanskaffning som bäst pågår vid universiteten och för privata donationer som universiteten får in under denna period får de också statens motfinansiering. 

"Finlands Ekonomer hoppas att donationen stöder nationellt samarbete i branschen och en kontinuerlig utveckling av innehållet i ekonomutbildningen samt vidareutvecklar flexibla studiemöjligheter för studerandena. I och med donationen binder vi oss också att fortsätta det intensiva samarbetet med Föreningen för handelshögskolorna i Finland ABS rf", betonar Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming.  

Donationen ger Finlands Ekonomer tillfälle att under hösten 2017 synas i glada tecken vid de tio universitet som har utbildningsansvar i ekonomiska vetenskaper.  

Mer information: 

Timo Saranpää, ordförande, tel. 050 523 6005
Hanna-Leena Hemming, verksamhetsledare, tel. 050 511 3048


Finlands Ekonomer söker kontaktpersoner till Helsingfors - ansökningstiden har förlängts till 4.6.

3.5.2017 09:29

Kontaktpersonen (dvs. kylli) jobbar som en länk mellan Ekonomerna och ekonomistuderande på Hankens campus i Helsingfors.

Till dina uppgifter hör att planera och verkställa Ekonomernas marknadsföring, kommunikation och evenemang för studerandena på din egen campus. Du förmedlar information om ekonomistuderandenas arbetslivsfrågor och gör Finlands Ekonomer mera känt. Du samarbetar med Finlands Ekonomers kundrelationsansvariga, de andra kontaktpersonerna och Ekonomföreningen Niord.

Ekonomernas kontaktperson jobbar deltid, och arbetet kan med fördel göras vid sidan av studierna (arbetstid 10 månader/år, ca 50 h/månad). Arbetsförhållandet är i kraft tills vidare, men kan, om arbetstagaren så önskar, också vara tidsbundet. Arbetsförhållandet börjar 1.8.2017. Till arbetet hör kvälls‐ och veckoslutsarbete samt resor.

Vi förväntar oss att du:
• är van att uppträda, har marknadsföringsanda och samarbetsförmåga
• har intresse för ekonomistuderandes och ekonomers intressebevakning
• är initiativrik, målmedveten och kreativ
• är kunning att jobba självständigt
• är bekant med studerandeverksamhet och är studerandemedlem i Finlands Ekonomer
• är närvarande på högskolan och är känd bland ekonomistuderandena

Skicka din ansökan och CV senast 4.6.2017 till kyllihakemukset@ekonomit.fi.

Intervjuerna arrangeras tisdagen 13.6.2017 i Helsingfors. Informera oss i din ansökan ifall det här datumet inte passar dig. Ansökningens första fas sker med en videointervju. De som kallas till intervju, får en exaktare intervjutidtabell.


Tilläggsinformation om uppgifterna:
Ekonomernas nuvarande kontaktperson på Hanken i Helsingfors
Antonia Bäckman (tfn 0400 366 295, antonia.backman@ekonomit.fi)

Kundrelationsansvarig Vilma Järvinen (tfn 045 257 4257, vilma.jarvinen@ekonomit.fi).


Tiedote kaupan alalla työskenteleville jäsenille

11.4.2017 15:17

Hyvä kaupan alalla työskentelevä Suomen Ekonomien jäsen,

kaupan alalla on tavoiteltu jo pitkään työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille. Suomen Ekonomien jäsenistä selkeä enemmistö kannattaa työehtosopimuksen solmimista. Tavoitetta vie eteenpäin akavalaisten ylempien toimihenkilöiden puolesta (siis myös Ekonomien jäsenten puolesta) neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Neuvottelut eivät ole aktiivisesta otteesta huolimatta käynnistyneet, minkä vuoksi YTN on päättänyt jatkotoimenpiteistä.

Tulevat toimenpiteet koskevat kaupan alalla työskenteleviä jäseniämme, jotka ovat töissä seuraavissa yrityksissä:

 • Kesko Oyj
 • SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta)
 • Stockmann Oyj Abp
 • Oriola Oy
 • Instru optiikka Oy
 • Inex Partners Oy (osa SOK:ta)


Päätösvalta toimenpiteisiin osallistumisesta on täysin jäsenellä itsellään. Tuemme jokaista jäsentämme hänen oman harkintansa mukaan tekemissään ratkaisuissa.

Miksi työehtosopimus?

YTN esitti Kaupan liitolle helmikuussa neuvottelupyynnön työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi. Kaupan liitto hylkäsi pyynnön, eikä halua keskustella asiasta.

Avaimet ratkaisuun ovat Kaupan liitolla ja yrityksillä. YTN on tarjonnut työehtosopimuksen muodossa ratkaisuja kaikkiin niihin asioihin, joita työnantajat pitävät työelämän kehittämisen kannalta tärkeinä, esim. joustoja työsuhteen ehtoihin ja työaikoihin sekä paikallisen sopimisen lisäämistä.

Sopimus merkitsisi sitä, että ekonomeillekin vahvistettaisiin työmarkkinoilla yleisesti käytössä olevat pelisäännöt ja edut, kuten lomarahat, sairausajan palkka, perhevapaakorvaukset, työaikajoustot, matkustamiseen liittyvät korvaukset, työaikapankki ja yleiskorotukset. Se myös takaisi henkilöstöedustusjärjestelmän, jonka kautta ylemmät toimihenkilöt saisivat mahdollisuuden tulla kuulluksi, kun yrityksissä tehdään isoja muutoksia.

Päätetyt toimenpiteet

YTN haluaa vauhdittaa neuvottelupöytään pääsemistä, minkä vuoksi se on nyt päättänyt tietyistä toimenpiteistä. Päätösvalta osallistumisesta on sinun. Muistutamme, että kyseessä on neuvottelujärjestön organisoima, täysin laillinen toiminta. Työntekijän oikeus osallistua siihen on perustuslain turvaama. Työnantaja ei saa puuttua tähän oikeuteen esimerkiksi työntekijää painostamalla. Toimiin osallistuville maksetaan korvausta ansionmenetyksestä 50 euroa/päivä.

Seuraavat toimenpiteet käynnistyvät 2.5., mutta vain siinä tapauksessa, etteivät työehtosopimusneuvottelut ole käynnistyneet. Toimet koskevat vain mainituissa yrityksissä työskenteleviä.

 • Yritykset: Kesko Oyj, SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta), Stockmann Oyj Abp, Oriola Oy, Instru optiikka Oy ja Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

Työnseisaus, joka koskee edellä mainittuja Suomen Kaupan Liitto SK ry:n jäsenyrityksiä ja niiden tytäryhtiöitä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

 • 2.5.2017 alkaen klo 00.00 ja päättyen 12.00,
 • 5.5.2017 alkaen klo 12 ja päättyen 24.00.

Ylityökielto ja työasioissa vapaa-ajalla matkustamisen kielto, joka koskee edellä mainittuja Suomen Kaupan Liitto SK ry:n jäsenyrityksiä ja niiden tytäryhtiöitä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

 • 2.5.2017 ja päättyen 8.5.2017.

Lisäksi Työnseisaus, joka koskee Kesko Oyj:tä tytäryhtiöineen rajattuna Keskon päivittäistavarakaupan toimialan Vantaan Hakkilaan sijoitettuihin toimintoihin "Tavarakauppa" ja "Toimitusketjun ohjaus" sekä Inex Partners Oy:tä tytäryhtiöineen:

 • 4.5.2017 alkaen klo 00.00 ja päättyen 24.00.

Lisätietoja saat useista kanavista

Suomen Ekonomit ja YTN viestivät kaupan alan hankkeen etenemisestä aktiivisesti, jotta sinulla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset arvioida osallistumistasi toimenpiteisiin. Molempien tahojen tiedotusta kannattaa seurata säännöllisesti.

Kaikkiin kysymyksiisi vastaamme sähkäpostiosoitteessa kauppa@ekonomit.fi. Voit myös olla yhteydessä Suomen Ekonomien työmarkkina-asiamiehiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät ekonomit.fi/yhteystiedot > henkilöt palveluittain > työmarkkinayksikkö.

Lisätietoja kaupan alan tavoitteista:
ytn.fi/kauppa
kaupansopimus.fi
facebook.com/ytnkauppa


Terveisin,
Riku Salokannel, työmarkkinajohtaja
 


Kompetensen i fokus för verksamheten 2017

13.3.2017 15:41

När ekonomin är instabil och organisationerna ständigt förändras är kompetens och kompetensutveckling såväl beträffande individen, gemenskapen som samhället våra nycklar till framgång.

Finlands Ekonomers tema 2017 är Kompetensen i fokus. Med detta tema vill vi lyfta fram kompetensens och kompetensutvecklingens betydelse samt utvidga den samhälleliga diskussionen om kompetens, dess resultat och framtidens kompetensbehov.

Vi vill påminna våra medlemmar om att var och en genom att vara aktiv kan bidra till att den egna kompetensen blir synlig och utvecklas.

Vet du vad du kan? 

Det är inte alltid lätt att berätta vad man kan. Det är lätt att beskriva uppgiftsspecifik kompetens i en viss bransch – "jag är expert på intern redovisning i den tunga industrin". Beskrivningen är ändå ganska begränsad. I värsta fall förstår ingen utom de närmaste arbetskamraterna vad det är fråga om.

Därför är det viktigt att kunna berätta vad man kan även i större utsträckning: via arbetslivsfärdigheter och metafärdigheter. Med arbetslivsfärdigheter avses till exempel kommunikationsförmåga och social kompetens eller färdigheter att arbeta i grupp. Med metafärdigheter avses hantering av helheter, problemlösning, stresstålighet eller förmåga att fatta beslut. Många kanske anser dessa vara självklarheter och inte särskilda färdigheter, men det avgörande är att man kan beskriva dessa färdigheter i sig själv.

Var och en har nytta av att fundera över hur det egna kunnandet kan synliggöras i meritförteckningen, i kanaler i sociala medier och i egna nätverk såväl inom som utanför organisationen. Att skapa en expertprofil i sociala medier är till exempel ett sätt att lyfta fram det egna kunnandet.

Finlands Ekonomer erbjuder sina medlemmar bland annat utbildningar för kompetensutveckling, tips för att slipa meritförteckningen och karriär- och jobbsökningsträning, webbutbildningar och evenemang för yrkesutveckling. Ekonomföreningarna runtom i landet ordnar också utbildningar och möjligheter att skapa nätverk så att medlemmarna själva kan förbättra sin kompetens.

Delar ni med er av ert kunnande?

Beträffande kompetensutveckling är sätten att dela med sig av sitt kunnande och skapa inlärningsmöjligheter viktiga ur gemenskapens synvinkel – hur förmedlas kunskaper och färdigheter så att de gynnar hela gemenskapen?

Förmedlandet av kunnande är nära förknippat förutom med organisationskulturen även med förfaringssätten och processerna som stödjer den. Att utveckla och leda dessa hör till organisationernas strateginivå.

Mentorskap är ett traditionellt sätt att förmedla kunnande. Numera får utnyttjandet av nätverk också en viktig roll även om small talk på evenemang för nätverksbyggande inte är det naturligaste sättet för finländare att dela med sig av sitt kunnande. Finlands Ekonomers mål i år är att hitta verksamhetsmodeller som främjar förmedlandet av kunnande i nätverk.

Vem får utvecklas?

På samhällsnivå är olika utbildningsmöjligheter, incitament, utbildningspolitiska val samt i sista hand produktivitet och nationell konkurrenskraft betydelsefulla för kompetensutvecklingen.

Vi vill värna om ett samhälle där människan får sörja för sitt kunnande, eftersom det har visat sig att kompetensutveckling förlänger arbetskarriärerna. Kompetensutveckling förbättrar också arbetslösas möjligheter att få arbete.

Arbetslösa ekonomers erfarenheter av möjligheterna att på eget initiativ utveckla kompetensen med utkomstskydd för arbetslösa är utmanande. I Finland bör det finnas incitamentssystem som gör att det alltid är lönsamt och inte straffbart att utveckla den egna kompetensen. 

Vi vill öka de arbetslösas frivilliga sätt att utveckla sin kompetens till exempel genom att öka deras rättigheter att studera och utveckla sig under arbetslösheten. Genom att förenhetliga TE-byråernas förfaringssätt kan man också bidra till att sysselsättningsfrämjande utbildning godkänns.


Finlands Ekonomer söker Årets lärare!

3.3.2017 10:05

Med Finlands Ekonomers traditionella Undervisningspris belönas i år Årets lärare.

"Tävlingens tema är vanligen ganska tydligt avgränsat och nytt varje år. I stället för att välja ett enskilt tema ville vi i år i stället i stor utsträckning lyfta fram lärarna i ekonomiska vetenskaper och ge dem det erkännande de förtjänar. Undervisningspriset delas ut sedan 1990-talet och är i år en naturlig del av Finlands Ekonomers temaår Kompetensen i fokus", berättar Jussi Nieminen, ordförande för prisjuryn och för Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté.

"Många talar om bra undervisning och bra lärare, men det är inte lika lätt att definiera vad det betyder i praktiken", säger Nieminen.    

Efter en mångsidig diskussion beslutade den utbildningspolitiska kommittén att man i bedömningen granskar till exempel hur studerandeorienterad läraren är, hur mångsidiga undervisningsmetoderna är, sambandet mellan undervisning och forskning samt lärarens kontinuerliga inlärning och aktivitet i utvecklingen av sin egen undervisning. Kommittén beslutade också att ge studerandena tillfälle att motivera valet av sin kandidat även ur en sådan synvinkel som är helt ny för kommitténs medlemmar.

Tävlingen tar i år också ett digitalt språng, då sammandragen av förslagen begärs i videoformat. På detta sätt vill Finlands Ekonomer ge lärarna och deras arbete stor synlighet även i sociala medier. Att utse årets lärare är en viktig möjlighet för Finlands Ekonomer att lyfta fram vikten av god undervisning för att säkerställa kompetens av hög kvalitet i ekonomiska vetenskaper.

"Det finns med all säkerhet utmärkta lärare i ekonomiska vetenskaper i varje enhet och därför inväntar vi förslag från alla 13 studerandeföreningar i hela Finland", säger Jussi Nieminen avslutningsvis.

Detaljerade tävlingsanvisningar hittar du här.

Studerandeföreningarna kan utarbeta sina förslag
• på finska här,
• på svenska här och
• på engelska här.
 

Finlands Ekonomer stöder utvecklingen av undervisningen i ekonomiska vetenskaper genom att dela ut Undervisningspriset. I tävlingen efterlyses välfungerande och innovativa förfaringssätt som kan tjäna som exempel på god undervisning för alla universitet samt vara ett handlingssätt som kan spridas. Studerandeföreningarna föreslår ett eller flera bidrag i enlighet med temat som är nytt varje år. Storleken på priset är 6 000 euro och beloppet tas ur KAUTE-stiftelsens medel. KAUTE-stiftelsen främjar ekonomiska och teknisk-vetenskapliga studier, undervisning och forskningsverksamhet. Studerandeföreningen som föreslagit det vinnande bidraget belönas med 1 000 euro. Närmare information om Undervisningspriset och de tidigare vinnarna finns på Finlands Ekonomers webbplats: https://www.ekonomit.fi/web/sv/undervisningspris.


Mer information:
Suvi Eriksson
Utbildningspolitisk ombudsman
suvi.eriksson@ekonomit.fi
tfn 040 848 8935


Löneutvecklingen bland ekonomerna fortfarande gynnsam – medianlönen nu 5 000 euro

16.2.2017 00:01

Löneutvecklingen bland ekonomerna har varit tämligen bra de två senaste åren. Lönerna har ökat mer än den allmänna löneutvecklingen (1,2 procent) – omkring två procent. Medianlönen 2016 var 5 000 euro. Proportionellt mest ökade lönen bland nyutexaminerade.

Trots det rätt dystra ekonomiska läget kan löneutvecklingen bland ekonomerna anses vara tämligen god. Särskilt bra var situationen bland nyutexaminerade. Deras medianlöner steg med 3,1 procent. För nyutexaminerade var medianen 3 200 euro per månad.

"Enligt undersökningarna är en ökning av lönemedvetenheten och tjänster som stöder löneförhandlingarna en av våra mest utnyttjade och uppskattade medlemstjänster – oavsett om det är fråga om en studerande som söker sitt första sommarjobb eller en ekonom med lång arbetserfarenhet", berättar Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming. "Vi vill hjälpa våra medlemmar att klara sig bättre i lönesamtalen. I ljuset av statistiken ser det bra ut."

"Ett annat positivt tecken på ekonomernas arbetsmarknad var att ekonomerna upplevde både sin egen situation och arbetsplatsens situation som stabilare än under tidigare år", konstaterar Finlands Ekonomers forskningschef Juha Oksanen. "Ekonomernas tilltro till den egna situationen på arbetsplatsen växte med två procentenheter från föregående år. Nu upplever 83 procent att deras situation är åtminstone ganska stabil.  Tilltron även till att arbetsplatsens situation är stabil ökade med fyra procentenheter jämfört med föregående år och är nu 71 procent", säger Oksanen.

I samband med Finlands Ekonomers löneundersökning undersöktes nu första gången mängden förändringar i anslutning till karriären. Nästan hälften av respondenterna, 48 procent, hade upplevt i genomsnitt knappa två olika förändringar under året. För var tredje av dessa innebar förändringen att de sökte en ny arbetsplats medan de var i arbetslivet och för var femte innebar förändringen att de bytte arbetsplats, började söka nytt arbete efter att de blivit arbetslösa, övergick till chefsuppgifter eller slutförde sin examen.

Alla ekonomrespondenters arbetssituation såg inte lika ljus ut 2016. Samarbetsförhandlingar hade förts på 41 procent av respondenternas arbetsplatser.  Ungefär var femte hade drabbats personligen av samarbetsförhandlingar. Den gynnsamma löneutvecklingen gällde inte heller alla ekonomer. Även om lönen hade stigit hos 63 procent av respondenterna sjönk den med fyra procent och var slutligen oförändrad. Grunden för lönehöjningen var för det mesta en generell lönehöjning. På detta sätt hade lönen stigit med 42 procent. Andra betydande orsaker till förhöjningen var en personlig lönehöjning eller byte av arbetsplats eller arbetsuppgift.

Resultaten framgår av Finlands Ekonomers lönenivåundersökning för 2016.


Mer information:

Verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming, tfn 050 511 3048
Forskningschef Juha Oksanen, tfn 040 556 6671


Visar 1-10 av 199 resultat.
Antal per sida 10
av 20