Årets lärare är Nina Kivinen från Åbo Akademi

21.8.2017 15:38

Finlands Ekonomers traditionella Undervisningspris gick i år till Nina Kivinen, universitetslärare och forskare i organisation och ledning vid Åbo Akademi. Föreningen för ekonomistuderande vid Åbo Akademi, Merkantila Klubben rf, föreslog att priset skulle gå till Kivinen.   

"I år sökte vi en lärare med temat Årets lärare och i bedömningen granskade vi en bra lärarroll med mycket mångsidiga kriterier", berättar juryns ordförande Jussi Nieminen. "Det som avgjorde valet var att denna lärare är studerandeinriktad, använder mångsidiga undervisningsmetoder, kombinerar undervisning och forskning samt ständigt även lär sig nytt, är aktiv och utvecklar sin undervisning", lägger Nieminen till.

"Juryn värdesatte högt Nina Kivinens samarbete med olika aktörer. Hennes mångsidiga undervisningsmetoder och särskilt hennes motivation att utvecklas som lärare gjorde ett intryck på juryn", säger studeranden Niko Pankka som var medlem i juryn.

"Det är självfallet fantastiskt att få priset", säger Kivinen. "Det passar dessutom bra att få priset och kunna analysera den egna undervisningen i större utsträckning nu, då jag nästa år är forskningsledig och deltar i ett projekt vid Finlands Akademi." Kivinen är också mycket glad över att Åbo Akademi fick sitt första Undervisningspris.

Genom att belöna Årets lärare vill Finlands Ekonomer lyfta fram vikten av god undervisning för att säkerställa kompetens av hög kvalitet i ekonomiska vetenskaper. "Undervisningspriset delas ut sedan 1990-talet och är i år också en särskilt naturlig del av Finlands Ekonomers temaår Kompetensen i fokus", sammanfattar Finlands Ekonomers utbildningspolitiska ombudsman Suvi Eriksson.

Nina Kivinen tog emot priset på de nationella ekonomdagarna (Valtakunnalliset Kauppatieteiden päivät) i Helsingfors den 21 augusti.

Mer information:
Nina Kivinen, universitetslärare och forskare i organisation och ledning vid Åbo Akademi
nina.kivinen@abo.fi, tfn 040 5790 242 

Suvi Eriksson, Utbildningspolitisk ombudsman, Finlands Ekonomer
suvi.eriksson@ekonomit.fi, tfn 040 848 8935

Med Undervisningspriset som började delas ut redan på 1990-talet stöder Finlands Ekonomer utvecklingen av undervisningen i ekonomiska vetenskaper.  Studerandeföreningarna föreslår ett eller flera bidrag i enlighet med temat som är nytt varje år. I tävlingen efterlyses alltid också välfungerande och innovativa förfaringssätt som kan tjäna som exempel på god undervisning för alla universitet samt vara ett handlingssätt som kan spridas. Storleken på priset är 6 000 euro och beloppet tas ur KAUTE-stiftelsens medel. KAUTE-stiftelsen främjar ekonomiska och teknisk-vetenskapliga studier, undervisning och forskningsverksamhet. Studerandeföreningen som föreslagit det vinnande bidraget belönas med 1 000 euro. Närmare information om Undervisningspriset och de tidigare vinnarna finns på Finlands Ekonomers webbplats: https://www.ekonomit.fi/opetuspalkinto