Finlands Ekonomer söker Årets lärare!

3.3.2017 10:05

Med Finlands Ekonomers traditionella Undervisningspris belönas i år Årets lärare.

"Tävlingens tema är vanligen ganska tydligt avgränsat och nytt varje år. I stället för att välja ett enskilt tema ville vi i år i stället i stor utsträckning lyfta fram lärarna i ekonomiska vetenskaper och ge dem det erkännande de förtjänar. Undervisningspriset delas ut sedan 1990-talet och är i år en naturlig del av Finlands Ekonomers temaår Kompetensen i fokus", berättar Jussi Nieminen, ordförande för prisjuryn och för Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté.

"Många talar om bra undervisning och bra lärare, men det är inte lika lätt att definiera vad det betyder i praktiken", säger Nieminen.    

Efter en mångsidig diskussion beslutade den utbildningspolitiska kommittén att man i bedömningen granskar till exempel hur studerandeorienterad läraren är, hur mångsidiga undervisningsmetoderna är, sambandet mellan undervisning och forskning samt lärarens kontinuerliga inlärning och aktivitet i utvecklingen av sin egen undervisning. Kommittén beslutade också att ge studerandena tillfälle att motivera valet av sin kandidat även ur en sådan synvinkel som är helt ny för kommitténs medlemmar.

Tävlingen tar i år också ett digitalt språng, då sammandragen av förslagen begärs i videoformat. På detta sätt vill Finlands Ekonomer ge lärarna och deras arbete stor synlighet även i sociala medier. Att utse årets lärare är en viktig möjlighet för Finlands Ekonomer att lyfta fram vikten av god undervisning för att säkerställa kompetens av hög kvalitet i ekonomiska vetenskaper.

"Det finns med all säkerhet utmärkta lärare i ekonomiska vetenskaper i varje enhet och därför inväntar vi förslag från alla 13 studerandeföreningar i hela Finland", säger Jussi Nieminen avslutningsvis.

Detaljerade tävlingsanvisningar hittar du här.

Studerandeföreningarna kan utarbeta sina förslag
• på finska här,
• på svenska här och
• på engelska här.
 

Finlands Ekonomer stöder utvecklingen av undervisningen i ekonomiska vetenskaper genom att dela ut Undervisningspriset. I tävlingen efterlyses välfungerande och innovativa förfaringssätt som kan tjäna som exempel på god undervisning för alla universitet samt vara ett handlingssätt som kan spridas. Studerandeföreningarna föreslår ett eller flera bidrag i enlighet med temat som är nytt varje år. Storleken på priset är 6 000 euro och beloppet tas ur KAUTE-stiftelsens medel. KAUTE-stiftelsen främjar ekonomiska och teknisk-vetenskapliga studier, undervisning och forskningsverksamhet. Studerandeföreningen som föreslagit det vinnande bidraget belönas med 1 000 euro. Närmare information om Undervisningspriset och de tidigare vinnarna finns på Finlands Ekonomers webbplats: https://www.ekonomit.fi/web/sv/undervisningspris.


Mer information:
Suvi Eriksson
Utbildningspolitisk ombudsman
suvi.eriksson@ekonomit.fi
tfn 040 848 8935