Finlands Ekonomer söker kontaktpersoner till Helsingfors - ansökningstiden har förlängts till 4.6.

3.5.2017 09:29

Kontaktpersonen (dvs. kylli) jobbar som en länk mellan Ekonomerna och ekonomistuderande på Hankens campus i Helsingfors.

Till dina uppgifter hör att planera och verkställa Ekonomernas marknadsföring, kommunikation och evenemang för studerandena på din egen campus. Du förmedlar information om ekonomistuderandenas arbetslivsfrågor och gör Finlands Ekonomer mera känt. Du samarbetar med Finlands Ekonomers kundrelationsansvariga, de andra kontaktpersonerna och Ekonomföreningen Niord.

Ekonomernas kontaktperson jobbar deltid, och arbetet kan med fördel göras vid sidan av studierna (arbetstid 10 månader/år, ca 50 h/månad). Arbetsförhållandet är i kraft tills vidare, men kan, om arbetstagaren så önskar, också vara tidsbundet. Arbetsförhållandet börjar 1.8.2017. Till arbetet hör kvälls‐ och veckoslutsarbete samt resor.

Vi förväntar oss att du:
• är van att uppträda, har marknadsföringsanda och samarbetsförmåga
• har intresse för ekonomistuderandes och ekonomers intressebevakning
• är initiativrik, målmedveten och kreativ
• är kunning att jobba självständigt
• är bekant med studerandeverksamhet och är studerandemedlem i Finlands Ekonomer
• är närvarande på högskolan och är känd bland ekonomistuderandena

Skicka din ansökan och CV senast 4.6.2017 till kyllihakemukset@ekonomit.fi.

Intervjuerna arrangeras tisdagen 13.6.2017 i Helsingfors. Informera oss i din ansökan ifall det här datumet inte passar dig. Ansökningens första fas sker med en videointervju. De som kallas till intervju, får en exaktare intervjutidtabell.


Tilläggsinformation om uppgifterna:
Ekonomernas nuvarande kontaktperson på Hanken i Helsingfors
Antonia Bäckman (tfn 0400 366 295, antonia.backman@ekonomit.fi)

Kundrelationsansvarig Vilma Järvinen (tfn 045 257 4257, vilma.jarvinen@ekonomit.fi).