Finlands Ekonomers litteraturpris gick till Sari Torkkola - Verket Lean asiantutijatyön johtamisessa presenterar metoder som hjälper läsaren att lära sig nytt

9.2.2017 10:46

Den 9 februari 2017 delades Finlands Ekonomers litteraturpris ut till den bästa företagsboken 2016. Priset delades ut redan för elfte gången. Sari Torkkolas vinnarverk är en ledarskapsbok av nytt slag. Juryn berömmer boken för att den inte bara fokuserar på ledning av människor utan också presenterar metoder för hur man kan hjälpa människor att hitta en vilja att lära sig nytt. Boken visar också på ett exemplariskt sätt vägen mot systematiskt tänkande.

Bland de högklassiga litteraturprisfinalisterna ville juryn också belöna Frank Martelas och Karoliina Jarenkos verk "Draivi – voiko sisäistä motivaatiota johtaa?" med ett hederspris. Av den totala prissumman fick Torkkola 24 000 euro och Martela & Jarenko 6 000 euro. Båda verken har getts ut av Talentum Pro.

Aktuell lärdom för det finländska näringslivet

Enligt juryns ordförande Merja Fischer är de belönade verken både till sitt innehåll och sin lärdom precis sådana som det finländska näringslivet behöver just nu. "Draivi-bokens lärdomar kombinerade med Lean-bokens metoder skapar grunden för en verksamhet som sprudlar av energi och åstadkommer relevans både för individer och organisationer via en positiv erfarenhet och gemensam inlärning. En kultur av gemensamt kunnande leder till välfärd, lönsammare företag, bättre kundupplevelser och nationell konkurrenskraft", konstaterar Fischer.

Till kriterierna som juryn ställt upp för vinnarverket hörde bl.a. att verket måste presentera metoder som hjälper företag att föra det finländska arbets- och näringslivet framåt, ha ett överraskande och trovärdigt innehåll samt ha en förmåga att möjliggöra läsarens egna insikter. Sari Torkkolas bok ger exakt dessa fantastiska nya insikter och väcker hopp om att förändring kan ledas på ett framgångsrikt sätt även i svåra situationer. "Boken är praktisk och löser problem: ledare, delta du också – observera, fråga och lyssna", uppmanar Fischer och påminner ännu om kärnteorin i boken: "En ledares viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för inlärning".

Litteraturprisjuryn bestod av Merja Fischer, EM, doktor i ledningsvetenskap, affärsverksamhetsdirektör och facklitterär författare (Staria Oyj), Ari Rämö, verkställande direktör, (SICK Oy) och Ville Saarikalle, partner, (Speaker Relations, Nordic Business Forum).

Finlands Ekonomers litteraturpris lyfter fram aktuella, meriterade finländska företagsböcker och målet är också att sporra alla att utveckla sig och sitt kunnande genom att läsa. Detta är det enda priset i Finland som delas ut till en företagsbok och det delas ut vartannat år.

Förutom de två nämnda verken hörde följande verk också till finalisterna i tävlingen 2016:

  • Ossi Ahto, Anja Kahri, Tuomas Kahri, Marco Mäkinen: Bulkista brändiksi - käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen (Docendo)
  • Kirsi Piha: Rytmihäiriö - tartu mahdollisuuksiin tai kuole (Talentum Pro)
  • Matti Alahuhta: Johtajuus - kirkas suunta ja ihmisten voima (Docendo)
  • Vesa Ilmarinen, Kai Koskela: Digitalisaatio - Yritysjohdon käsikirja (Talentum pro)


Mer information:
Projektchef Anu Varpenius, tfn 040 710 4860
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Terttu Sopanen, tfn 040 334 1202