Löneutvecklingen bland ekonomerna fortfarande gynnsam – medianlönen nu 5 000 euro

16.2.2017 00:01

Löneutvecklingen bland ekonomerna har varit tämligen bra de två senaste åren. Lönerna har ökat mer än den allmänna löneutvecklingen (1,2 procent) – omkring två procent. Medianlönen 2016 var 5 000 euro. Proportionellt mest ökade lönen bland nyutexaminerade.

Trots det rätt dystra ekonomiska läget kan löneutvecklingen bland ekonomerna anses vara tämligen god. Särskilt bra var situationen bland nyutexaminerade. Deras medianlöner steg med 3,1 procent. För nyutexaminerade var medianen 3 200 euro per månad.

"Enligt undersökningarna är en ökning av lönemedvetenheten och tjänster som stöder löneförhandlingarna en av våra mest utnyttjade och uppskattade medlemstjänster – oavsett om det är fråga om en studerande som söker sitt första sommarjobb eller en ekonom med lång arbetserfarenhet", berättar Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming. "Vi vill hjälpa våra medlemmar att klara sig bättre i lönesamtalen. I ljuset av statistiken ser det bra ut."

"Ett annat positivt tecken på ekonomernas arbetsmarknad var att ekonomerna upplevde både sin egen situation och arbetsplatsens situation som stabilare än under tidigare år", konstaterar Finlands Ekonomers forskningschef Juha Oksanen. "Ekonomernas tilltro till den egna situationen på arbetsplatsen växte med två procentenheter från föregående år. Nu upplever 83 procent att deras situation är åtminstone ganska stabil.  Tilltron även till att arbetsplatsens situation är stabil ökade med fyra procentenheter jämfört med föregående år och är nu 71 procent", säger Oksanen.

I samband med Finlands Ekonomers löneundersökning undersöktes nu första gången mängden förändringar i anslutning till karriären. Nästan hälften av respondenterna, 48 procent, hade upplevt i genomsnitt knappa två olika förändringar under året. För var tredje av dessa innebar förändringen att de sökte en ny arbetsplats medan de var i arbetslivet och för var femte innebar förändringen att de bytte arbetsplats, började söka nytt arbete efter att de blivit arbetslösa, övergick till chefsuppgifter eller slutförde sin examen.

Alla ekonomrespondenters arbetssituation såg inte lika ljus ut 2016. Samarbetsförhandlingar hade förts på 41 procent av respondenternas arbetsplatser.  Ungefär var femte hade drabbats personligen av samarbetsförhandlingar. Den gynnsamma löneutvecklingen gällde inte heller alla ekonomer. Även om lönen hade stigit hos 63 procent av respondenterna sjönk den med fyra procent och var slutligen oförändrad. Grunden för lönehöjningen var för det mesta en generell lönehöjning. På detta sätt hade lönen stigit med 42 procent. Andra betydande orsaker till förhöjningen var en personlig lönehöjning eller byte av arbetsplats eller arbetsuppgift.

Resultaten framgår av Finlands Ekonomers lönenivåundersökning för 2016.


Mer information:

Verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming, tfn 050 511 3048
Forskningschef Juha Oksanen, tfn 040 556 6671